UK NL 

Nieuws

 

Start normenmatrix en ‘groen vinkje’

19-03-2021

Om het verschil tussen stamboomhonden en niet-stamboomhonden nog beter tot uitdrukking te laten komen is er als aanvulling op de ‘gewone’ stamboom al lang geleden besloten tot de stamboom ‘met een gouden randje’. Oftewel een stamboom waarbij de hond niet alleen voldoet aan de algemene regels voor het fokken van rashonden, maar ook voldoet aan de door de rasverenigingen geadviseerde gezondheid- en gedragsnormen per ras, de zogenaamde normenmatrix. Deze toevoeging zou in tekst op de stamboom komen bij de start van de normenmatrix in de nieuwe IT.
De toevoeging van het ‘gouden randje’ moet een stimulans zijn voor fokkers om aan deze aangescherpte regels, de normen, te (gaan) voldoen. Het groene vinkje geeft aan dat het proces van fokken zeer zorgvuldig en met aanvullende eisen is gedaan.

Bij de voorbereiding van de nieuwe IT is er vervolgens gekozen om deze toevoeging in tekst ook wat meer visueel te maken, direct herkenbaar. Dit resulteerde in het ‘groene vinkje’ vóór de tekst wanneer er aan de normen is voldaan.Bij de keuze voor het groene vinkje is er ook meteen gekozen voor de tegenhanger: het ‘rode kruis’ als visueel kenmerk als er niet aan (één van) de normen is voldaan.  Lees HIER meer

   

UBN nummer, baasje of bedrijf, voor elke fokker of importeur, ook bij één nestje of één hondje uit het buitenland

11-03-2021

Er is nog altijd onduidelijkheid over de verplichte registratie van mensen die straks een nestje (honden)  krijgen, of van mensen die honden over de grens Nederland in brengen.  Het ministerie van LNV heeft aangekondigd, het tekstvoorstel is inmiddels al rond, om dit jaar nog met een Algemene maatregel van bestuur te komen (simpel gezegd, dat heeft kracht van wet maar hoeft niet door de 1e en 2e Kamer te worden goedgekeurd, dus gewoon een ministeriële beslissing) waarin dit wordt geregeld.

Deze registratie zou moeten lopen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waar ook beroepsmatige fokkers zich moeten aanmelden. En dat zorgt vooral voor verwarring. Dogzine sprak met de RVO om een paar zaken duidelijker te krijgen: lees HIER verder

   

Lezing: Van Dekken tot Uitvliegen

08-03-2021

Op 27-3-2021 geeft Marjoleine Roosendaal een interessante lezing:'Van Dekken tot Uitvliegen'.  

In deze online lezing (via ZOOM) behandelen we alles wat er komt kijken bij het fokken van een nest. We gaan via de loopsheid kijken naar de juiste dag van de dekking; en hoe je die kunt bepalen. Daarna kijken we hoe dat allemaal in zijn werk gaat en wat er nu eigenlijk gebeurt rondom dekking. De dracht zelf wordt uitvoerig besproken, waarbij alle mogelijke bijbehorende zaken aan de orde komen. Daarna volgt de geboorte. Vervolgens kijken we naar het opgroeien van de pups en welke bescherming ze daarbij geboden kan worden. Ook het onderdeel socialisatie, waarom dat eigenlijk belangrijk is, en de fabels die over een aantal dingen de ronde doen worden behandeld. Tenslotte kijken we nog naar de administratieve kant en de wet in Nederland die hierop van toepassing is. Een onmisbare lezing dus voor elke beginnende fokker !

Tijd 10-16:00 uur, kosten 42 euro incl. digitale hand-out en certificaat. Deze lezing telt mee voor fokkers met een vermelding op de fokkerslijst. Inschrijven kan HIER

   

Hoe herken je een goede fokker 
24-02-2021

Hoe kun jij als koper nu weten dat je je pup bij een betrouwbare fokker koopt? Zeker nu handelaren allerlei trucs verzinnen om kopers om te tuin te leiden? Er zijn een aantal  factoren waar je op kunt letten en waarbij er alarmbellen zouden moeten gaan rinkelen. Op de site van Doggo kunt u lezen waar u zal op moet letten.

   

Nieuwsbrief Raad van Beheer

29-01-2021

De nieuwste editie van Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer, is gepubliceerd. 

In dit nummer onder meer: 

  • Succesvolle start IT4Dogs
  • Convenant Dobermann rasverenigingen – uitbannen hartafwijking
  • Plan overheid tegen malafide hondenhandel
  • Raad van Beheer in de media over ‘coronapups’
  • Extra maatregel I&R
  • Dubbeldekking voortaan toegestaan
  • Afgifte NHSB nummers en overschrijving pups via IT4Dogs
  • Trimsalons mogen onder voorwaarden toch dieren behandelen
  • Nieuw boek: Bomhond, showhond of poulet  
   

Hoe oud kan een sheltie worden?

29-01-2021

De gemiddelde sheltie kan 10 tot 15 jaar worden. Je hoort zelfs regelmatig dat shelties 15 tot 16 jaar worden. Lees meer

   

Fokbeleid, inteelt en reuen

18-01-2021

Op deze website vind u nu de pagina fokbeleid, inteelt en reuen:  Maatregelen ter bevordering van de gezondheid van het ras en beperking van inteelt.  Inteelt/lijnteelt en het teveel inzetten van dezelfde reuen is schadelijk voor het ras, het is daarom van belang om creatief te zijn en niet aldoor dezelfde dekreuen te gebruiken, maar een reu te zoeken, die weinig is gebruikt of naar het buitenland te gaan voor een reu die weinig verwantschap heeft met de lijnen die we al in Nederland hebben. Kortom, fokkers van Shelties in Nederland neem uw verantwoordelijkheid en lever een positieve bijdrage aan het ras.  HIER leest u meer hierover en vindt u een lijst met alle dekreuen en het aantal nesten dat ze hebben gegeven.

   
Jongehonden- en veteranendag

17-01-2021
I.v.m. de onzekere situatie wordt de jongehonden- en veteranendag van 12 juni geannuleerd.

   

Sheltie-Award
27-12-2020

Om het werken met de Sheltie te stimuleren, heeft de Nederlandse Sheltie Vereniging de SHELTIE AWARD in het leven geroepen.

Bent u afgelopen jaar met uw Sheltie actief geweest op het gebied van behendigheid, G&G, UV, VZH, GH of Dog Dance of nog een andere discipline? Wellicht komt u in aanmerking voor zo’n Award. Lees HIER meer

   

Brief Raad van Beheer

16-11-2020

Belangrijke informatie voor met name fokkers! (van belang ivm met o.a. dek- en geboorteaangifte)
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/bba29c40e9f045919ff8f8e6ad2a7abb/rvb-mailing-fokkers-start-it4dogs-06112020.pdf 

   

Fokken en Coronacrisis 

29-04-2020
Sinds de uitbraak van de coronacrisis bereiken ons diverse vragen m.b.t. het fokken van nesten. Wij kunnen ons goed voorstellen dat jullie je afvragen hoe wij omgaan met onze regelgeving binnen het VFR (Verenigings Fok Reglement) in de huidige situatie. Op dit moment zijn er geen shows en ook gezondheidsonderzoeken, zoals bijvoorbeeld het oogonderzoek, worden niet uitgevoerd.

 

Wij kunnen ons indenken dat een fokker besluit om op dit moment geen nest te fokken. Het is zeker geen gemakkelijke tijd en één die uitdagingen met zich meebrengt. Aan de andere kant begrijpen wij ook dat er fokkers zijn die hun nestplanning aan willen houden, maar door de crisis niet aan het VFR kunnen voldoen. 

Lees meer

   

Agility clubmatch 9 November 2020

17-08-2020

Tot onze spijt moeten wij deze indoor wedstrijd annuleren.
Ivm de regels omtrent het COVID19 virus kunnen wij niet de gewenste en de benodigde veiligheid garanderen. Daarbij is er teveel onzekerheid betreffende het verdere verloop.

Wij willen hierbij alle betrokkene bedanken voor hun begrip en medewerking en gaan nu met positieve energie en leuke plannen op naar 2021!

   

Brief Raad van Beheer:

09-07-2020

In het voorjaar wilden wij informatieavonden organiseren, om met onze leden, fokkers en geïnteresseerden een aantal conceptvoorstellen op het gebied van gezondheidsbeleid te bespreken. Wegens corona konden deze informatieavonden niet doorgaan.

In overleg met de leden is gekozen voor een andere vorm die wij nu op onze website hebben gepubliceerd.

De voorstellen bestaan uit een videopresentatie door een bestuurslid, de handout van de presentatie en het conceptvoorstel in tekst uitgewerkt.

We verzoeken u om dit bericht met uw leden en overige belanghebbenden te delen en om deze presentaties te bekijken en de voorstellen te lezen. Vragen en suggesties hierover door uw achterban kunnen dan worden gestuurd naar de aangesloten verenigingen.

Wij verzoeken de verenigingen de vragen en suggesties te bundelen en uiterlijk voor 1 augustus a.s. naar ons te sturen. Op basis van deze terugkoppeling zullen de voorstellen, eventueel met aanpassingen op basis van de reacties, opgenomen worden voor besluitvorming tijdens onze Algemene Vergadering die op 5 september wordt gehouden.

Kortsnuiten & KR

De presentaties en de voorstellen voor de kortsnuiten en aanpassingen in het kynologisch reglement zijn op dit moment niet gepubliceerd. De presentaties en de conceptvoorstellen waarnaar wordt verwezen in de video's ontbreken voor nu. Deze kunnen namelijk nog wijzigen op basis van lopende gesprekken hierover met de rasverenigingen. Vandaar dat wij deze nog niet hebben opgenomen op deze pagina. Deze volgen later.

Alle informatie vindt u via onze website:  www.houdenvanhonden.nl/concept-gezondheidsbeleid.  

U kunt op de items onder ieder hoofdstuk klikken om deze te bekijken.

   

Afgelasting evenementen

19-03-2020

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. De Nederlandse Sheltie Vereniging neemt dit beleid over en annuleert ook het evenement in juni. Alle verenigingsactiviteiten in april, mei en juni, te weten vergaderingen, waaronder de Algemene Leden Vergadering, lezingen en keuringen (Jongehondendag), trainingen, lezingen worden geannuleerd. Wij volgen hiermee de richtlijnen van het RIVM. Wij gaan de A.L.V. in principe verplaatsen naar september en de Jongehondendag naar volgend jaar. Wij zullen u hierover op een later tijdstip informeren.

   

Regio Noord

16-03-2020

Henk en Trijntje Bouland stoppen met hun werk als regiocommissaris. Dit in verband met de gezondheid van Henk. Henk en Trijntje hebben vele jaren wandelingen en regiodagen georganiseerd en ook tijdens andere evenementen wilden ze altijd helpen. Wij bedanken Henk en Trijntje heel hartelijk voor alle mooie dagen die zij georganiseerd hebben en wensen Henk heel veel sterkte toe met zijn gezondheid.

   

Jubileumweekend 2019

14, 15 & 16-06-2019

We kijken terug op een heel mooi weekend. Er zijn veel foto's gemaakt, waaronder door Mariska Haring. U kunt haar foto's, die een een mooie impressie van het weekend geven, bekijken op de volgende linken naar de albums :  

DAG 1

* DAG 2

* DAG 3

   

Aanpassing 12 maanden regel

13-12-2017

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

"Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit."

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

Deze wijziging is reeds op 2 december 2017 door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer vastgesteld en behoeft  ingevolge artikel 1.3 van het VFR daarom niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

   

Gezondheidsonderzoek

04-12-2016

Al enkele decennia monitort de rasvereniging, de Nederlandse Sheltie Vereniging, de gezondheid en gedrag. 

Daarnaast heeft de vereniging in het verleden al twee keer eerder een onafhankelijk onderzoek laten doen  naar de gezondheid en gedragskarakteristieken, één maal van de honden geboren in 1991 en één maal van honden uit de geboortejaren 2001, 2002 en 2003 (onderzoek 2007). In 2015 besloot de rasvereniging opnieuw om, samen met het instituut 'Genetic Counselling Services' , een vergelijkbaar onderzoek in gang te zetten.
Half april 2016 werden alle eigenaren van Shelties geboren in de jaren 2011, 2012 en 2013 benaderd, met het verzoek informatie te verschaffen over hun hond en over hun beleving ten aanzien van het functioneren van het dier. Uit de aldus verzamelde gegevens werd de kwalitatieve en kwantitatieve informatie verkregen die in dit rapport is weergegeven. Op basis van de gegevens worden conclusies getrokken omtrent de huidige situatie van het ras. Daar waar mogelijk, worden uitspraken gedaan over de consequenties van de huidige bevindingen voor de toekomst van de populatie. Het verslag daarvan vindt u HIER