UK NL 

Nieuws

 

Kampoenschapsclubmatch 2018

21-10-2018

Op zaterdag 20 oktober organiseerde de NSV haar jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch met toekenning van dubbel CAC voor de beste reu en teef en de titel Clubwinnaar 2018 voor de beste van het ras.

Clubwinnaar 2018 is: Ch. Lundecoc's Surprise Packet. Verdere uitslagen vindt u HIER

   

Sheltie-Award

1-10-2018

Om het werken met de Sheltie te stimuleren, heeft de Nederlandse Sheltie Vereniging de SHELTIE AWARD in het leven geroepen.

Bent u afgelopen jaar met uw Sheltie actief geweest op het gebied van behendigheid, G&G, UV, VZH, GH of Dog Dance of nog een andere discipline? Wellicht komt u in aanmerking voor zo’n Award. Lees HIER meer

   

Aanpassing 12 maanden regel

13-12-2017

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

"Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit."

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

Deze wijziging is reeds op 2 december 2017 door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer vastgesteld en behoeft  ingevolge artikel 1.3 van het VFR daarom niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

   

FCI WK agility

31-05-2017
Van 5-8 oktober 2017 wordt de FCI Wk Agility gehouden in Liberec (Tsjechië). De volgende combinaties hebben zich hiervoor gekwalificeerd:
 

Small   Medium
Natasja Ebben - Djilzz ( team )   Roy Fonteijn - Funske ( team en individueel)
Patrick Slokkers - Maybe ( team en individueel)   Marc Valk - Ronin ( team en individueel)

Angela Koopman - miss Abby ( team en individueel )

 

Eerjan de Bruin - Laika *

Michele Taffijn - Dicky Dutch( team en individueel)

 

 

  (*staan op de 6e plaats, dit houdt in,

dat ze samen met de combinatie van de 5e plaats strijden t/m 10 juni,
wie de team plek gaat krijgen. Dus nog niet definitief)

     

Westminster Kennel Club Dog Show
13-02-2017

Op 11 februari, de 1e dag van de Westminster Kennel Club Dog Show, werd The Masters Agility Championship gehouden. Deze werd gewonnen door een sheltie! Een filmpje van het supersnelle rondje van Stripe kunt u HIER bekijken.

   

Gezondheidsonderzoek

04-12-2016

Al enkele decennia monitort de rasvereniging, de Nederlandse Sheltie Vereniging, de gezondheid en gedrag. 

Daarnaast heeft de vereniging in het verleden al twee keer eerder een onafhankelijk onderzoek laten doen  naar de gezondheid en gedragskarakteristieken, één maal van de honden geboren in 1991 en één maal van honden uit de geboortejaren 2001, 2002 en 2003 (onderzoek 2007). In 2015 besloot de rasvereniging opnieuw om, samen met het instituut 'Genetic Counselling Services' , een vergelijkbaar onderzoek in gang te zetten.
Half april 2016 werden alle eigenaren van Shelties geboren in de jaren 2011, 2012 en 2013 benaderd, met het verzoek informatie te verschaffen over hun hond en over hun beleving ten aanzien van het functioneren van het dier. Uit de aldus verzamelde gegevens werd de kwalitatieve en kwantitatieve informatie verkregen die in dit rapport is weergegeven. Op basis van de gegevens worden conclusies getrokken omtrent de huidige situatie van het ras. Daar waar mogelijk, worden uitspraken gedaan over de consequenties van de huidige bevindingen voor de toekomst van de populatie. Het verslag daarvan vindt u HIER