UK NL 

Nieuws

 

Nieuwjaarswandeling Regio Noord

 

Regio Noord organiseert op zaterdag 13 januari 2024 een gezellige najaarswandeling voor de leden van de NSV.

Leden uit andere regio's zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Lees HIER meer

   

Agilityweekend
 

Van 2 tot en met 5 november 2023 wordt in Buitensportcentrum de Spreng, Priesnitzlaan 17, 6957 DD Laag-Soeren, de ISAC (internationale sheltie agility wedstrijd) gehouden. Voor dit weekend zijn meer dan 500 Shelties uit 24 landen ingeschreven . Het belooft dus een enorm spektakel te worden. Meer informatie over deze editie is te vinden op http://sheltieagility.com

   

Nieuws van onze voorzitter Marion ten Cate

06- 02-2023

We hebben vandag dit bericht van onze voorzitter Marion ten Cate ontvangen en willen dit graag met jullie delen.  We wensen je een voorspoedig verder herstel toe,  Marion!!


"Lieve allemaal, bestuursleden, 
ik wil jullie hartelijk bedanken voor de vele lieve berichten, mooie kaartjes, bloemen en andere blijken van medeleven. Dat doet een mens goed.
Maandag een week geleden lag ik op de OK en kreeg ik vier bypasses. Na een dag was ik al van de IC. Helaas kreeg ik een dubbele klaplong waardoor het herstel iets werd vertraagd. Maar zaterdag mocht ik al naar huis! 
Ik ben nu een paar dagen thuis en het gaat erg goed. Ik mag de komende zes weken niet autorijden, tillen en honden uitlaten ( ivm trekken). Ik mag wel wandelen en dat doe ik graag. Ik wandel inmiddels in twee stukken zo’n 7000 stappen per dag. Ik moet wel verstandig met mijn energie omgaan. Dat betekent dat ik moet kiezen waar ik mijn energie insteek, in wandelen of praten. Wie mij kent, weet dat het bijna ondenkbaar is dat ik praten vermoeiend vind maar op dit moment is dat wel de situatie. Als  ik praat kan ik niet meer wandelen. Dus kies ik voor conditie opbouw en wandelen. Daarom houd ik bijvoorkeur contact per Whatsapp, messenger of op andere digitale wijze. Dan kan ik zelf bepalen wanneer ik reageer. 
Over een poosje zal ik zeker weer graag met wat mensen praten maar dat laat ik tegen die tijd wel weten. Het zal nog een lang herstel proces zijn maar ik ben zeker al op de goede weg. Ik vind het heerlijk om de buiten te zijn en de koude lucht op te snuiven. Dat was voor de operatie ondenkbaar. 
Tot de volgende keer."

   

Bericht Raad van Beheer: Donaties FCI i.v.m. de oorlog in Oekraïne
09- 03-2022

Naar aanleiding van onze mededeling in relatie tot het FCI-statement over de oorlog in de Oekraïne, krijgen wij verzoeken binnen op welk bankrekeningnummer de donaties kunnen worden gedaan.
Het bankrekeningnummer vanuit de FCI is nog niet beschikbaar. De Raad van Beheer heeft een bankrekening beschikbaar waar de donaties op kunnen worden overgemaakt:
NL14 INGB 0000 1950 29 TNV Raad van Beheer. o.v.v. donatie Oekraïne 2022.
Wij zullen de donaties dan over maken aan het speciale FCI-project om de honden en hondeneigenaren in de Oekraïne te ondersteunen en hopen op een massale steun vanuit de Nederlandse hondenwereld!

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groeten,
Rony Doedijns | Directeur

   
Lezing Fit2Breed 22 januari

Op zaterdag 22 januari jl. heeft Hille Fieten een digitale lezing gehouden over Fit2Breed.
Hille Fieten is de motor achter (onder andere) het Fit2Breed project. Zij werkt als Europees Specialist Interne Geneeskunde aan de Faculteit Diergeneeskunde en is coördinator van het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) aan de Universiteit van Utrecht.
Op verzoek van Hille is haar vergoeding voor het houden van de lezing gedoneerd aan Vrienden Geneeskunde.

Wij ontvingen van hen onderstaand bericht:

‘Het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren wil nieuwe methodes ontwikkelen om erfelijke ziektes bij rashonden (en -katten) tegen te gaan. De Nederlandse Sheltie Vereniging draagt hieraan bij met een donatie aan het thema ‘Gezond Gefokt’!

De Nederlandse Sheltievereniging: “Binnen onze rasvereniging doen wij alles wat mogelijk is om de Sheltie een goede start van het leven te geven. Een belangrijk aspect daarbij is dat wij met een toekomstvisie fokken om het ras zo gezond mogelijk te houden en nog generaties lang te kunnen genieten van dit intelligente en opgewekte ras. Wij dragen daarom graag bij aan onderzoek om erfelijke ziektes duurzaam tegen te gaan.”

Wil je meer weten over het onderzoek naar erfelijke aandoeningen? Bekijk het hier: http://gezondgefokt.vriendendiergeneeskunde.nl/

   

Raadar: Nieuwsbrief van de Raad van Beheer

1-11-2021

In dit nummer onder meer:

  • Raad van Beheer zet belangrijke stappen in gezondheidsbeleid
  • Besluiten 54e Algemene Vergadering Raad van Beheer
  • Kennis Tour-sessie 'Gangwerk en Beweging' groot succes
  • Inschrijving Kerst Winner Show 2021 geopend!
  • Herinnering: per 1 november verplichte registratie fokkers
  • 20 november eerste 'Dag van de Lokale Kynologie  

HIER vindt u de nieuwsbrief

   

Gezondheidsonderzoek 2021

01-10-2021

De Nederlandse Sheltie Vereniging volgt al enkele tientallen jaren de gezondheid en het gedrag van de Sheltie. Daartoe heeft de NSV in het verleden al een aantal keer onafhankelijke onderzoeken uit laten voeren. 

In samenspraak met de Algemene Leden Vergadering heeft het bestuur van de NSV besloten om opnieuw een onderzoek in gang te zetten en heeft daarvoor het instituut Genetic Counselling Services (GCS) benaderd. GCS is een onderzoeks- en adviesinstituut dat zich onder andere tot doel stelt de fokkerij en het houden van (ras)honden wetenschappelijk te begeleiden en de verenigingen en fokkers te adviseren bij hun fokbeleid.  Lees HIER meer

   

Start normenmatrix en ‘groen vinkje’

19-03-2021

Om het verschil tussen stamboomhonden en niet-stamboomhonden nog beter tot uitdrukking te laten komen is er als aanvulling op de ‘gewone’ stamboom al lang geleden besloten tot de stamboom ‘met een gouden randje’. Oftewel een stamboom waarbij de hond niet alleen voldoet aan de algemene regels voor het fokken van rashonden, maar ook voldoet aan de door de rasverenigingen geadviseerde gezondheid- en gedragsnormen per ras, de zogenaamde normenmatrix. Deze toevoeging zou in tekst op de stamboom komen bij de start van de normenmatrix in de nieuwe IT.
De toevoeging van het ‘gouden randje’ moet een stimulans zijn voor fokkers om aan deze aangescherpte regels, de normen, te (gaan) voldoen. Het groene vinkje geeft aan dat het proces van fokken zeer zorgvuldig en met aanvullende eisen is gedaan.

Bij de voorbereiding van de nieuwe IT is er vervolgens gekozen om deze toevoeging in tekst ook wat meer visueel te maken, direct herkenbaar. Dit resulteerde in het ‘groene vinkje’ vóór de tekst wanneer er aan de normen is voldaan.Bij de keuze voor het groene vinkje is er ook meteen gekozen voor de tegenhanger: het ‘rode kruis’ als visueel kenmerk als er niet aan (één van) de normen is voldaan.  Lees HIER meer

   

UBN nummer, baasje of bedrijf, voor elke fokker of importeur, ook bij één nestje of één hondje uit het buitenland

11-03-2021

Er is nog altijd onduidelijkheid over de verplichte registratie van mensen die straks een nestje (honden)  krijgen, of van mensen die honden over de grens Nederland in brengen.  Het ministerie van LNV heeft aangekondigd, het tekstvoorstel is inmiddels al rond, om dit jaar nog met een Algemene maatregel van bestuur te komen (simpel gezegd, dat heeft kracht van wet maar hoeft niet door de 1e en 2e Kamer te worden goedgekeurd, dus gewoon een ministeriële beslissing) waarin dit wordt geregeld.

Deze registratie zou moeten lopen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waar ook beroepsmatige fokkers zich moeten aanmelden. En dat zorgt vooral voor verwarring. Dogzine sprak met de RVO om een paar zaken duidelijker te krijgen: lees HIER verder

   

Hoe herken je een goede fokker 
24-02-2021

Hoe kun jij als koper nu weten dat je je pup bij een betrouwbare fokker koopt? Zeker nu handelaren allerlei trucs verzinnen om kopers om te tuin te leiden? Er zijn een aantal  factoren waar je op kunt letten en waarbij er alarmbellen zouden moeten gaan rinkelen. Op de site van Doggo kunt u lezen waar u zal op moet letten.

   

Hoe oud kan een sheltie worden?

29-01-2021

De gemiddelde sheltie kan 10 tot 15 jaar worden. Je hoort zelfs regelmatig dat shelties 15 tot 16 jaar worden. Lees meer

   

Fokbeleid, inteelt en reuen

18-01-2021

Op deze website vind u nu de pagina fokbeleid, inteelt en reuen:  Maatregelen ter bevordering van de gezondheid van het ras en beperking van inteelt.  Inteelt/lijnteelt en het teveel inzetten van dezelfde reuen is schadelijk voor het ras, het is daarom van belang om creatief te zijn en niet aldoor dezelfde dekreuen te gebruiken, maar een reu te zoeken, die weinig is gebruikt of naar het buitenland te gaan voor een reu die weinig verwantschap heeft met de lijnen die we al in Nederland hebben. Kortom, fokkers van Shelties in Nederland neem uw verantwoordelijkheid en lever een positieve bijdrage aan het ras.  HIER leest u meer hierover en vindt u een lijst met alle dekreuen en het aantal nesten dat ze hebben gegeven.

   

Brief Raad van Beheer

16-11-2020

Belangrijke informatie voor met name fokkers! (van belang ivm met o.a. dek- en geboorteaangifte)
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/bba29c40e9f045919ff8f8e6ad2a7abb/rvb-mailing-fokkers-start-it4dogs-06112020.pdf 

   

Jubileumweekend 2019

14, 15 & 16-06-2019

We kijken terug op een heel mooi weekend. Er zijn veel foto's gemaakt, waaronder door Mariska Haring. U kunt haar foto's, die een een mooie impressie van het weekend geven, bekijken op de volgende linken naar de albums :  

DAG 1

* DAG 2

* DAG 3

   

Aanpassing 12 maanden regel

13-12-2017

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

"Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit."

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

Deze wijziging is reeds op 2 december 2017 door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer vastgesteld en behoeft  ingevolge artikel 1.3 van het VFR daarom niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.