UK NL 

Sheltie-Award

 

Om het werken met de Sheltie te stimuleren, heeft de Nederlandse Sheltie Vereniging (op initiatief van ondergetekende) de SHELTIE AWARD in het leven geroepen.

Bent u afgelopen jaar met uw Sheltie actief geweest op het gebied van behendigheid, G&G, UV, VZH, GH, Dog Dance of nog een andere discipline? Wellicht komt u in aanmerking voor zo’n Award.

Er zijn weliswaar in 2021 door COVID-19 veel minder kynologische activiteiten georganiseerd, maar er hebben o.a. nog wel een aantal agility wedstrijden en FCI-obedience examens plaatsgevonden en kunt u toch een Award aanvragen

 

De Nederlandse Sheltie Vereniging stelt een Sheltie Award beschikbaar:

Bij het behalen van het officiële diploma van de Raad van beheer (dus géén clubdiploma’s)

UV, VZH, GH, FCI-OBB, FCI-OB1, FCI-OB2 of FCI-OB3.

Agility: promotie naar een hogere klasse dus van 1e graad naar 2e graad en van 2e graad naar 3e graad. Geen wedstrijden van de Federatie!

Dog dance (Dog Dance Bond) kwalificatieklassen promotie naar hogere klasse. dus van Beginners naar Novice, van Novice naar  Intermediate,  van Intermediate naar Advanced en van Advanced naar Championklasse.

Voor prestaties in andere disciplines (bijv. schapen drijven) zal per aanvraag worden bekeken of dit voor een Sheltie Award in aanmerking komt.

 

De uitreiking van de Sheltie Awards van 2021 zal plaatsvinden tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Sheltie Vereniging op een nog nader te bepalen datum in 2022.

 

Om in aanmerking te komen voor de Award van 2021 dient u vóór 1 februari 2022 uw aanvraag op te sturen naar onderstaand adres.

Zie voor het uitgebreide SHELTIE AWARD reglement hieronder. Is een en ander nog niet duidelijk dan kunt u contact met mij opnemen:

 

Loes Mouchart, Dierenriem 132, 3225 EC Hellevoetsluis, tel: 06-24578488. E-mail: L.mouchart@planet.nl

 

 

 

 

Reglement Sheltie-Award

 

 

Bij het behalen van het officiële diploma van de Raad van beheer (dus géén clubdiploma’s) UV, VZH, GH, FCI-OBB, FCI-OB1, FCI-OB2 of FCI-OB3. Agility: promotie naar een hogere klasse dus van 1e graad naar 2e graad en van 2e graad naar 3e graad. Geen wedstrijden van de Federatie!
Dog dance (Dog Dance Bond) kwalificatieklassen promotie naar hogere klasse dus van Beginners naar Novice, van Novice naar  Intermediate,  van Intermediate naar Advanced en van Advanced naar Championklasse.
Voor prestaties in andere disciplines (bijv. schapen drijven) zal per aanvraag worden bekeken of dit voor een Sheltie Award in aanmerking komt.

 

Een paar belangrijke regels:
Er wordt per jaar maar één Award per hond uitgereikt, dus iemand die bijv. èn de VZH, UV,  FCI-OB1 in hetzelfde jaar haalt of promoveert naar een hogere agility graad, krijgt toch maar één Award. ( Zou hij dit over 3 jaar verdelen dan krijgt hij er ieder jaar één). Heeft de eigenaar echter met 3 verschillende honden een diploma gehaald of is gepromoveerd dan krijgt hij wèl 3 Awards. 
Dit alles EENMALIG, dus niet bij 3 jaar achter elkaar meedoen aan de UV 3x iets krijgen en ook niet na vrijwillige degradatie naar de 2e graad van de agility weer promoveren naar de 3e graad. 
Voor de FCI-obedience houdt dit dus ook in dat er maar eenmaal een Award wordt uitgereikt bij doorgaan naar een hogere klasse, ongeacht of dit Nederlands of internationaal is.

 

De eigenaar dient lid te zijn van de Nederlandse Sheltie Vereniging en in Nederland te wonen!

 

De Sheltie-Award van 2021 is voor geleverde prestaties in 2021 (het jaar loopt van januari tot januari), behaalde resultaten van oudere datum worden niet meer gehonoreerd. De Sheltie-Award van 2021 wordt uitgereikt tijdens de ALV van de Nederlandse Sheltie Vereniging op nog nader te bepalen datum in 2022. De award wordt niet op- of nagestuurd. 

 

Men dient de Award zelf aan te vragen, deze wordt niet automatisch toegekend.
Om in aanmerking te komen voor de Award van 2021 dient u vóór 1 februari 2022 uw aanvraag op te sturen naar: 

Loes Mouchart, Dierenriem 132, 3225 EC Hellevoetsluis, e-mail: L.mouchart@planet.nl 
Voor verdere info: tel: 0181-311210/06 24578488.