UK NL 

Ontworming

 

Informatie over een  aantal ontwormingsmiddelen

 

Bij Shelties komt het MDR1-defect voor. Voor meer informatie over dit defect kijkt u elders op onze gezondheidspagina. Ook ontwormingsmiddelen komen voor op de lijst met voor de Sheltie gevaarlijke medicijnen geneesmiddelen.

 

Onderstaande tekst beoogt geenszins een compleet beeld over ontwormingsmiddelen te geven. De bedoeling is om U iets meer informatie te verschaffen zodat U bewuster voor een ontwormingsmiddel voor uw Sheltie kunt kiezen.  U moet altijd naar de combinatie van een veilig ontwormingsmiddel met uw hondje zoeken.

 

Als uw hondje namelijk binnen enkele uren na inname van een veilig ontwormingsmiddel gaat braken, kan dit middel zijn werking niet uitoefenen en kunt U beter voor een ander veilig ontwormingsmiddel kiezen.

 

Last but not least is het van het grootste belang om ALTIJD!!!! de bijsluiter van het ontwormingsmiddel goed door te lezen.

 

Breedspectrum ontwormingsmiddelen voor Shelties:

(Breedspectrum wil zeggen dat deze middelen tegen meerdere soorten wormen werkzaam zijn: tegen zowel Rond- als Lintwormen)

 

Op alfabetische volgorde, en zowel de ontwormingspillen als ontwormingspasta's bij elkaar genomen:

 

Drontal Dog (niet toedienen aan honden < 2.5 kg)

 

Dolthene

 

Milbemax puppies en kleine honden. Dit middel behoeft extra informatie. In de bijsluiter wordt vermeld dat de veiligheidsmarge van milbemax bij sommige Collies of aanverwante hondenrassen (waartoe o.a. de Sheltie behoord) minder is dan bij andere rassen. De fabrikant baseert zijn gegevens o.a. op een artikel waarin ivermectine-gevoelige Collies een hogere dosering milbemycine oxime (een van de werkzame stoffen van milbemax) toegediend kregen en waarbij 2 van de 5 geteste Collies bijwerkingen kregen. Als U dit middel wilt gebruiken en U weet niet of uw Sheltie het MDR-1 genmutatie heeft, moet de aanbevolen dosering op de bijsluiter van milbemax strikt worden gevolgd.Verder is dit middel NIET getest op Collies ( of Shelties) onder de leeftijd van 1 jaar.

 

Vitaminthe

 

Ontwormingsmiddelen met een smaller spectrum voor Shelties:

(Dus deze middelen werken niet tegen alle soorten wormen)

 

Banminth

 

Drontal Pup

 

Flubenol KH pasta

 

Flubenol Speciaal

 

 

Wij willen u er op wijzen dat u bij de middelen Stronghold en Advocate de aanbevolen dosering strikt moet opvolgen en deze beslist niet  moet overschrijden. Derhalve hebben wij deze middelen niet genoemd als zijnde geschikt voor shelties.