UK NL 

Contact pupinfo


 

Op uw zoektocht naar een sheltiepup wilt u natuurlijk zorgvuldig te werk gaan. Een goed uitgangspunt daarbij is het raadplegen van de fokkerslijst, die u eveneens onder het kopje ‘Pupinfo’ aantreft. Op deze lijst staan sheltiefokkers die tenminste een jaar lid zijn van de vereniging en ervoor hebben getekend dat zij hun nestjes fokken volgens de richtlijnen van de Nederlandse Sheltie Vereniging. Wat die richtlijnen inhouden, kunt u lezen bij ‘Fokvoorwaarden’ (zie ‘De Vereniging’). Ook wonen deze fokkers - om hun kennis te vergroten, te delen en/of op peil te houden - minstens éénmaal per jaar een door de N.S.V. georganiseerde (of door een derde georganiseerde en door de N.S.V. goedgekeurde) lezing of fokkersoverleg bij. 

 

Tot het moment waarop fokkers tenminste drie nestjes hebben gefokt, krijgen fokkers die op de fokkerslijst komen de status aspirant fokker. Vanzelfsprekend voldoen ook aspirant fokkers aan de door de N.S.V. gestelde voorwaarden.      

                                                                                                                                                         

Als fokkers op de fokkerslijst pups verwachten of een nestje hebben, kunnen zij kiezen voor een vermelding ‘pups verwacht’ of ‘pups beschikbaar’ achter hun (kennel)naam, maar dat hoeft niet. Er zijn fokkers willen die eerst willen afwachten wat voor nestje er wordt geboren en/of ook zonder vermelding op de fokkerslijst baasjes voor hun pups verwachten te vinden.

 

Als u interesse heeft in een pup dan raden wij u aan om contact te zoeken met een van de fokkers op de lijst, ook als deze geen pupvermelding heeft [1]. In het geval deze fokker zelf geen pups verwacht of beschikbaar heeft, dan kent hij/zij wellicht een fokker van de lijst, die wel een nestje heeft (gepland).

 

Met vragen over het ras of over de aanschaf van een pup kunt u terecht bij de contactpersoon pupinformatie: 

 

Ineke Bouwer

tel.nr. 036-8881078

Email: pupinformatie@nederlandsesheltievereniging.nl

 

Als lid van de N.S.V. ontvangt u ons clubblad De Sheltie Shelter. Dit clubblad verschijnt vier maal per jaar en is doorgaans 42 pagina’s dik. U kunt het lidmaatschap van de vereniging aanvragen via de pagina lidmaatschap onder het kopje : "De vereniging".

 

 

 


[1] Het contact tussen (potentiële) koper en fokker is vrijblijvend. Beide partijen behouden zich het recht voor af te zien van koop. De Nederlandse Sheltie Vereniging wijst nadrukkelijk op de eigen verantwoordelijkheid van fokker en koper bij het tot stand komen van de koop. De Nederlandse Sheltie Vereniging is op geen enkele manier aansprakelijk.