UK NL 

In memoriam: Joke Boef

 

Op 25 december 2018 is Joke Boef op 85 jarige leeftijd overleden.

Joke ’s eerste sheltie was Sheila van de Shepherds Friend. Sheila was misschien niet zo mooi, maar wel een hond met een geweldig karakter. Zij zorgde ervoor dat de familie Boef verslingerd raakte aan shelties. Joke en haar twee dochters Ineke (Essens ) en Lidy waren allen zeer betokken bij de shelties.
 

In 1974 kwam Rinca van de Vuuf Ringen, gefokt door Els Kleijkamp. Rinca was de stammoeder van de sable shelties die Joke gefokt heeft. Joke’s kennelnaam was 'van t’ Raalterwoold'. Joke importeerde ook een blue merle teef, Shelridge Misty Music, uit Engeland. Zij werd de stammoeder van de blauwe lijn. Tevens importeerde Joke de driekleur reu Shelridge Stag Party. Deze reu is in Nederland regelmatig gebruikt voor de fok. 
Vanaf 1976 fokte Joke regelmatig nesten.De familie Boef leefde voor de honden. Joke had vooral veel invloed op de fokkerij in Nederland door haar dekreuen, Gentle Gardener v t’ Raalterwoold,  Jaytown Jabber van ‘t Raalterwoold en de in 1990 geimporteerde Linvallea Tobasco.

 

Joke’s dochter Ineke Essens hielp haar moeder in de kennel. Op advies van Joke nam Ineke twee sheltie reuen waarvan vooral Portma’s Zathe Keeneyed Knight veel invloed heeft gehad op het ras. Ineke fokte een paar nesten onder de kennelnaam Ashling Heights met een Raalterwoold stammoeder.  Joke heeft jarenlang naast Ineke gewoond en zij zorgden samen voor de shelties.  Ook toen Ineke 11 jaar geleden veel te jong  overleed, bleef Joke naast haar schoonzoon Ton wonen. Ruim vier jaar geleden verhuisde Joke naar een zorgcentrum in Amersfoort omdat ze niet meer zelfstandig kon blijven wonen.

 

Joke’s verdiensten voor de vereniging waren groot . Joke is regiocommmissaris van de N.S.V. geweest en ze heeft vele jaren de pupbemiddeling voor de vereniging gedaan. In die tijd een arbeidsintensieve taak , omdat er nog geen internet bestond en de pups via de vereniging werden verkocht. Joke is op grond van haar jarenlange  verdiensten, net als  haar dochter Ineke, to erelid van de N.S.V benmoemd.

Met het overlijden van Joke is tevens het laatste erelid van onze vereniging overleden. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.