UK NL 

Fokbeleid, inteelt en reuen

 

 

Hoe houden wij ons geliefde ras gezond? 


Niet op deze manier. Reuen worden nog steeds veel te veel ingezet! 
Jaarlijks wordt het aantal nesten van sheltiereuen in Nederland bijgehouden. De lijst met namen van de reuen die meer dan 20 nesten hebben gegeven wordt in het clubblad gepubliceerd. De volledige lijst met het aantal nesten per reu kunt u hier op onze site terugvinden. 
Tot mijn grote verbazing constateer ik dat er nog steeds reuen worden ingezet voor de fok die het aanbevolen aantal van 20 nesten al zeer ver hebben overschreden. Dat is voor het ras een slechte zaak en het heeft helaas met gemakzucht of onkunde van de fokker te maken. 

 

Maatregelen ter bevordering van de gezondheid van het ras en beperking van inteelt:

 

1) De drie voorgaande generaties van beide ouders van de in Nederland gefokte pup hebben bij voorkeur geen gemeenschappelijke voorouder (3 generaties regel).
2) Reuen mogen bijvoorkeur niet meer dan 20 nesten in hun leven in Nederland produceren.
 
Op de algemene leden vergadering van 19 september 2020 zijn de bovenstaande maatregelen door de leden goedgekeurd en opgenomen in ons verenigingsfokreglement (VFR).
 
 

Inteelt/lijnteelt en het teveel inzetten van dezelfde reuen is schadelijk voor het ras

 

Uiteraard gaan we er vanuit dat een fokker fokt met gezonde honden en zeker geen honden inzet met erfelijke afwijkingen die een nadelig effect hebben op het welzijn van de hond en zijn nakomelingen.
Fokt men wel met honden die afwijkingen doorgeven die te voorzien waren,dan is dat volgens de wet strafbaar. De meeste erfelijke afwijkingen zijn recessief en/of polygeen en komen niet tot uiting. Maar een hond kan wel drager zijn van een erfelijke afwijking. Zowel bij mensen als honden zijn er zo’n 700 erfelijke ziekten vastgesteld. Helaas kunnen we slechts een deel daarvan m.b.v. DNA-onderzoek testen. Volgens de literatuur is iedere hond inprincipe drager van zeker 5 (schadelijke) erfelijke afwijkingen. Hij/zij kan deze afwijking doorgeven aan zijn nakomelingen. Als een hond teveel wordt ingezet binnen een ras dan kan een recessief verervende afwijking zich ongemerkt in het ras verspreiden.
Met de huidige inzet van sommige dekreuen (die meer dan de helft van het totaal aantal nesten in 1 jaar geven!!), zou dus de helft van onze Sheltie populatie drager kunnen worden van een afwijking waar we nu nog niet op kunnen testen. Op een zeker moment is er geen Sheltie meer in Nederland waar deze veel gebruikte dekreuen niet in de stamboom voorkomen. Inteelt/lijnteelt zorgt ervoor dat erfelijke afwijkingen die tot dan toe verborgen waren, door het verdubbelen van voorouders tot uiting kunnen komen in de nakomelingen. Fokkers die willens en wetens reuen gebruiken die teveel worden ingezet of intelen, dragen op de lange termijn bij aan het ten gronde richten van het ras. We willen voorkomen dat we in een situatie komen waarin er voor een pupkoper geen gezonde Sheltie meer te koop is.
 
 

Een zogenaamd liefhebber nestje

 

Ach, denkt u, ik ben maar een particulier wat maakt dat ene nestje dat ik fok nu uit. Ik ga voor gemak en gebruik toch die bekende dekreu. Helaas, het maakt heel veel uit! Binnen onze vereniging zijn geen beroepsmatige fokkers. Slechts een paar fokkers fokken 2 à 3 nesten per jaar en hebben inmiddels meerdere generaties gefokt. Deze fokkers nemen vaak de moeite om naar het buitenland te gaan voor een reu uit niet verwante lijnen,of importeren een reu uit het buitenland. Meer dan de helft van ons ras wordt juist gefokt door particulieren die in hun leven een à twee nesten met een teef fokken. Dus ook mensen die zich tot de ‘particulieren’ rekenen leveren een grote bijdrage aan ons ras en zouden kritischer moeten zijn met betrekking tot de reuen die ze gebruiken. Ze zouden de moeite moeten nemen eens verder te zoeken naar een reu. Daarom heeft de vereniging het u makkelijk gemaakt en een lijst gemaakt met dekreuen en het aantal nesten dat zij hebben gegeven.Deze gegevens zijn ook bij de Raad van Beheer te bekijken op www.dutchdogdata.nl.
De dekreuenlijst kunt u bekijken via de onderstaande link. In het rood staan de reuen die meer dan 20 keer hebben gedekt en in principe niet meer ingezet zouden moeten worden voor de fok. Daaronder staat duidelijk aangegeven hoe vaak een reu een nest heeft gegeven in Nederland. Uiteraard is het aantal nesten dat een reu heeft gegeven niet het enige selectiecriterium. Gezondheid, karakter en uiterlijk zijn ook van belang. Maar het zou ons ras ten goede komen als u reuen gebruikt die nog niet zo vaak zijn ingezet voor de fok, klik hier voor de REUENLIJST
 
Kortom, fokkers van Shelties in Nederland neem uw verantwoordelijkheid en lever een positieve bijdrage aan het ras. Wees creatief en gebruik niet aldoor dezelfde dekreuen, maar zoek een reu die weinig is gebruikt of ga naar het buitenland voor een reu die weinig verwantschap heeft met de lijnen die we al in Nederland hebben. Op deze wijze levert u een positieve bijdrage aan het ras en kunnen we hopelijk nog vele generaties van ons mooie ras genieten. 
 
Marion ten Cate
Voorzitter N.S.V.
 
Hieronder de lijst met reuen die inmiddels  20 nesten of meer hebben gegeven. In principe zouden deze reuen niet meer ingezet moeten worden voor de fok. HIER kunt u de volledige lijst vinden waar ook de reuen op staan die minder dan 20 keer hebben gedekt.