UK NL 

Uitslagen

 

Resultaten oogonderzoek

 

In een poging, fokkers en andere belangstellenden van informatie te voorzien met betrekking tot de resultaten van de oogonderzoeken door de ECVO, worden voortaan de uitslagen daarvan op het web gepubliceerd.

 

Overigens mag niet uit het oog verloren worden, dat verantwoord fokken meer inhoudt dan rekening houden met de oog-onderzoek-uitslagen alleen. Helaas komen er bij de Sheltie meer problemen voor, die soms zelfs grotere gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van ons ras of een individuele hond. Die zijn echter niet altijd zo goed gedocumenteerd, waardoor het moeilijk is die informatie op verantwoorde wijze te publiceren. Wel kunnen we verwijzen naar de uitslagen van de jaarlijkse gezondheidsonderzoeken, die vermeld worden in de Sheltie Shelter en op de website van de N.S.V. Ook biedt de vereniging fokker/leden de gelegenheid deel te nemen aan het fokkersoverleg.

 

Voor nadere informatie m.b.t. eerdere uitslagen kunt u contact opnemen met de commissie gezondheid via gezondheid@nederlandsesheltievereniging.nl

 

Op de site worden de gegevens verwerkt die binnen komen via de Raad of via de fokkers of eigenaren zelf. Mist u gegevens over uw nest of hond? Dan zou het kunnen dat die informatie ons niet heeft bereikt. In dat geval zouden we een kopie van de uitslag zeer op prijs stellen!

 

 

Publicatie ECVO-ooguitslagen

 

De afdeling GGW heeft het volgende laten weten:

Alle geldige uitslagen van onderzochte honden worden door GGW ingevoerd en teruggerapporteerd aan de rasvereniging. Alleen de verzending van de doorslagen van de onderzoeksformulieren (de zgn. 'geeltjes') beperkt zich tot de niet-vrije uitslagen. Volgens afspraak met het ECVO-panel worden deze 'niet-vrije doorslagen' via GGW doorgestuurd naar de rasvereniging, omdat het ECVO-panellid hier soms aanvullende informatie op noteert, die voor het ras interessant kan zijn.

 

Onderstaand vindt u het volledige Excel bestand met uitslagen die wij via de Raad van Beheer op Kyologisch Gebied in Nederland hebben ontvangen. In het eerste tabblad zijn alle uitslagen verwerkt, in de overige tabbladen vindt u de uitslagen per periode. U vindt in dit bestand niet alleen ooguitslagen maar ook uitslagen van HD onderzoek.

 

Klik hier voor oog- en HD uitslagen van Raad van Beheer

(laatste update 06-02-2020)

 

De website van de Raad van Beheer biedt sinds enige tijd de mogelijkheid om alle gezondheidsonderzoeken in te zien van geregistreerde honden via deze link:

 

http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/gezondheidsonderzoekenonline/

 

Daarnaast heeft de N.S.V. veel uitslagen ontvangen en verwerkt in een bestand. In dit bestand zijn tevens namen van ouders verwerkt, voor zover de eigenaar toestemming aan de N.S.V. heeft gegeven voor publicatie. Deze uitslagen vindt u in onderstaand Excel bestand.

 

Klik hier voor ooguitslagen van N.S.V.

 

Mist u uitslagen in dit bestand? Stuurt u deze dan aan:

 

Marion ten Cate

gezondheid@nederlandsesheltievereniging.nl