UK NL 

Is er verschil in gedrag tussen reuen en teven bij Shelties?

 

De N.S.V. heeft in 2007 en 2016 een heel groot gezondheidsonderzoek gehouden . Dat onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau , Genetic Counselling Service (GCS) . De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden op de site van de N.S.V. onder het kopje gezondheid . Als u doorklikt naar het onderzoek van 2016 zelf dan ziet u in tabel 13 op pagina 23 de antwoorden op de vragen over gedrag,. Zowel de gegevens uit het onderzoek van 2007 als 2016 worden weergegeven . Het gedrag in de loop der jaren niet veranderd.


https://www.nederlandsesheltievereniging.nl/inhoud/files/gezondheidsinventarisatie


In de onderstaande grafiek laat het gedrag van de shelties uit het onderzoek van 2007 zien en daar onder staat een grafiek waarin een splitsing is gemaakt in reuen en teven. De conclusie is dat er weinig verschil is in gedrag tussen reuen en teven.