UK NL 

Clubblad

 

 

Het clubblad de Sheltie Shelter wordt uitgegeven door de Nederlandse Sheltie Vereniging en verschijnt vier maal per jaar.

 

Kopij voor de Sheltie Shelter sturen naar:  sheltieshelter@gmail.com

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen,  indien nodig.

 

Redactieraad:

 

De redactie bestaat uit: 

Marcella Koenen

Jenny Rosing

 René Verspaandonk

 Jolanda Bikkel

  

 Correspondentie m.b.t. gezondheid:

Marion ten Cate 

       

 Informatie vanuit fokkersoverleg / informatie van de Raad van Beheer: 

Marion ten Cate

       

 Correspondente m.b.t. keurverslagen:

Loes Mouchart

 

 

Vermelding reuenlijst:

Vermelding reuenlijst: € 2,50 per vermelding per uitgave.

 

 

Advertentiebeleid 2018:

Wanneer u wilt adverteren in één of meerdere uitgaven van het clubblad in 2018 kunt u uw verzoek richten aan Lia Enkelaar. Commerciële advertenties alleen op aanvraag. Er is nog advertentieruimte beschikbaar voor dit jaar!

 

Het bestuur van de NSV vindt dat een clubblad, dus ook de daarin geplaatste advertenties, representatief moet zijn voor wat de vereniging wil uitdragen. Om in aanmerking te komen voor één of meerdere advertenties dienen leden zich daarom te houden aan de volgende spelregels:

  • Leden die een advertentie in de Shelter willen plaatsen, dragen het gedachtegoed van de vereniging op een actieve manier uit

  • De inhoud van de advertentie van leden is op geen enkele manier van commerciële aard.

  • De prijs voor een (kleuren) advertentie is € 25,00. Dit is per uitgave (½ A4-pagina) . Zwart/wit is niet meer mogelijk; Prijs voor adverteren op de achterpagina  € 50,00

  • U kunt uw aanvraag sturen naar Lia Enkelaar via het e-mailadres: l.enkelaar@nederlandsesheltievereniging.nl;

  • Bij uw aanvraag aangeven hoeveel advertenties u wilt plaatsen, maximaal 1 advertentie A5 formaat per editie;

  • Wij zullen trachten rekening te houden met uw voorkeur in welke editie u wilt adverteren, dit is echter geen zekerheid;

  • De betaling van de advertenties moet voor 1 februari 2018 binnen zijn, onder vermelding Advertentie 2018. IBAN NL90INGB0004108290  ten name van Nederlandse Sheltie Vereniging te Vlaardingen.

  • Voor onze buitenlandse leden het IBAN nummer NL90INGB0004108290 en de BIC code INGBNL2A.

Na 15 januari zullen de aanmeldingen verwerkt worden en wordt er een zo eerlijk mogelijke verdeling gemaakt. Eventueel wordt hiervoor een lotingsysteem gehanteerd. De indeling wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd dat, indien nodig, nog wijzigingen kan aanbrengen. Zij zullen een definitieve beslissing nemen over de toewijzing van de advertentieplaatsen voor 2018.

De adverteerders worden via de e-mail geïnformeerd. Hierin kunt u zien wanneer uw advertentie wordt opgenomen en wordt u verzocht om het totaalbedrag over te maken.

Er komt geen aparte rekening