UK NL 

Clubblad

 

 

Het clubblad de Sheltie Shelter wordt uitgegeven door de Nederlandse Sheltie Vereniging en verschijnt vier maal per jaar.

 

Kopij voor de Sheltie Shelter sturen naar:  sheltieshelter@gmail.com

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen,  indien nodig.

 

Redactieraad:

 

De redactie bestaat uit: 

 Jenny Rosing

 Bianca v.d. Berg

 Erik Voges

  

 Correspondentie m.b.t. gezondheid:

Marion ten Cate 

       

 Informatie vanuit fokkersoverleg / informatie van de Raad van Beheer: 

Marion ten Cate

       

 Correspondentie m.b.t. keurverslagen:

 Erik Voges

 

 

 

Vermelding reuenlijst:

 • Vermeldingen van reuen van leden op de reuenlijst in ons clubblad de Sheltie Shelter en de online reuenlijst zijn alleen mogelijk per kalenderjaar.
 • Bij aanmelding s.v.p. aangeven of u een vermelding wilt alleen in het clubblad, of in het clubblad + online. Uitsluitend online vermelden is niet mogelijk.
 • Reuen die meer dan 20 nesten in Nederland voortgebracht hebben, worden niet vermeld.
 • Reuen voldoen aan de voorwaarden in ons Verenigingsfokreglement (VFR)
 • De kosten voor plaatsing in de Sheltie Shelter bedragen €10,00 per kalenderjaar. De kosten voor plaatsing op de website inclusief 1 foto bedragen €20,00 per jaar. Wilt u uw reu dus op beide vermeld zien, zijn de kosten € 30,00 per kalenderjaar. 
 • De betaling dient te geschieden voor 1 maart 2024, voor het gehele kalenderjaar.
 • Stuurt u samen met uw aanvraag een kopie van de stamboom, van showuitslagen en alle gezondheidsuitslagen mee. U kunt uw aanvraag sturen naar:secretaris@nederlandsesheltievereniging.nl

 

Advertentiebeleid:

 

Wanneer u wilt adverteren in één of meerdere uitgaven van het clubblad kunt u uw verzoek richten aan Bianca van den Berg. Commerciële advertenties alleen op aanvraag. 

 

Het bestuur van de NSV vindt dat een clubblad, dus ook de daarin geplaatste advertenties, representatief moet zijn voor wat de vereniging wil uitdragen. Om in aanmerking te komen voor één of meerdere advertenties dienen leden zich daarom te houden aan de volgende spelregels:

 • Leden die een advertentie in de Shelter willen plaatsen, dragen het gedachtegoed van de vereniging op een actieve manier uit. Reuen die meer dan 20 nesten in Nederland hebben voortgebracht, worden niet vermeld in de advertentie.
 • De prijs voor een advertentie is € 25,00. Dit is per uitgave (½ A4-pagina) . Prijs voor adverteren op de achterpagina  € 50,00
 • U kunt uw aanvraag sturen naar Bianca van den Berg via het e-mailadres: b.vandenberg@nederlandsesheltievereniging.nl
 • Bij uw aanvraag aangeven hoeveel advertenties u wilt plaatsen, maximaal 1 advertentie A5 formaat per editie;
 • Wij zullen trachten rekening te houden met uw voorkeur in welke editie u wilt adverteren, dit is echter geen zekerheid;
 • De betaling van de advertenties moet voor 1 februari 2024 binnen zijn, onder vermelding Advertentie 2024. IBAN NL90INGB0004108290  ten name van Nederlandse Sheltie Vereniging te Houten.
 • Voor onze buitenlandse leden het IBAN nummer NL90INGB0004108290 en de BIC code INGBNL2A.

Na 15 januari zullen de aanmeldingen verwerkt worden en wordt er een zo eerlijk mogelijke verdeling gemaakt. Eventueel wordt hiervoor een lotingsysteem gehanteerd. De indeling wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd dat, indien nodig, nog wijzigingen kan aanbrengen. Zij zullen een definitieve beslissing nemen over de toewijzing van de advertentieplaatsen voor 2024.

De adverteerders worden via de e-mail geïnformeerd. Hierin kunt u zien wanneer uw advertentie wordt opgenomen en wordt u verzocht om het totaalbedrag over te maken.

Er komt geen aparte rekening