UK NL 

Lidmaatschap

 

Lid zijn van de Nederlandse Sheltie Vereniging heeft vele voordelen. Zo krijgt u vier maal per jaar ons clubblad de Sheltie Shelter in de bus. In dit minstens veertig pagina’s tellende, rijk geïllustreerde magazine vindt u uitgebreide informatie over ons ras. Wij houden u op de hoogte van gezondheidsissues en u leest alles over sporten en andere activiteiten met uw sheltie. Fokkers en sheltie eigenaren delen hun ervaringen en geven waardevolle tips. U vindt in de Sheltie Shelter verslagen van evenementen en natuurlijk besteden we ook aandacht aan showen en fokken. Met de vele kleurenfoto’s is de Sheltie Shelter een clubblad om elk kwartaal naar uit te kijken.
 

Als lid van de Nederlandse Sheltie Vereniging kunt u ook deelnemen aan de activiteiten die wij organiseren. Tijdens de per regio georganiseerde wandelingen kunt u andere sheltie eigenaren en hun honden ontmoeten en ervaringen uitwisselen. De rasspecifieke bijeenkomsten en interessante lezingen staan vooral in het teken van kennisoverdracht. Op de jongehondendagen kunt u het uiterlijk van uw (jonge) sheltie laten beoordelen en ziet u wellicht nestgenootjes van uw sheltie terug. En voor wie graag sportief met zijn sheltie bezig is, organiseert de vereniging jaarlijks een behendigheidswedstrijd.
 

Om lid te worden wil ik je verzoeken dit FORMULIER in te vullen.


Het lidmaatschap kost € 29,50 per jaar. Jeugdleden (tot 18 jaar) en gezinsleden betalen € 17,00 (zonder clubblad). Leden die in het buitenland wonen € 38,50 per jaar

De namen van aspirant leden worden gepubliceerd in het eerste na aanmeldingsdatum uit te geven clubblad. Indien er binnen 14 dagen na publicatie geen bezwaar tegen het lidmaatschap is aangetekend wordt u als lid of gezinslid opgenomen in het ledenbestand. Hierna ontvangt u van onze penningmeester een verzoek tot betaling.

 

Proefabonnement

Het is nu mogelijk om je aan te melden voor een proefabonnement voor een halfjaar. De kosten bedragen 12,50 Euro.

Stuur een email naar onze penningmeester: 
penningmeester@nederlandsesheltievereniging.nl
Vermeld daarin je naam en adresgegevens en dat het gaat om het aanmelden voor een proefabonnement.