UK NL 

Uitnodiging Fokkersoverleg 10 december 2022

 

Lezing en discussie
spreker Marion ten Cate
Start: 13 uur
Einde: ca. 16 uur
Locatie: De Camp te Woudenberg
Deze lezing telt mee voor de fokkerslijst 2023 

 


Op zaterdag 10 december houden we een ouderwets fokkersoverleg. Er wordt een lezing gehouden en daarna gaan we in kleine groepjes discussiëren over actuele onderwerpen in de fokkerij. 
Het onderwerp van de lezing is  het laatste gezondheidsonderzoek. We zullen de opvallende zaken met elkaar bespreken en samen afstemmen of we met ons fokbeleid nog steeds op de goede weg zijn. Tevens worden er wat afwijkingen besproken die incidenteel bij Shelties voorkomen, maar wel in de gaten gehouden moeten worden,


Daarna zullen we in kleine groepjes discussiëren over diverse onderwerpen, zoals:
    • Maximaal 20 nesten per reu;
    • Wel/niet verplicht HD testen;
    • Rasspecifieke DNA testen wel of niet zinvol?


Mochten er punten zijn die hier niet worden genoemd, maar wel graag door u besproken willen worden, dan horen wij dat uiteraard graag. Vriendelijk verzoeken wij u deze voor 1 december a.s. te mailen aan: a.medendorp@nederlandsesheltievereniging.nl 
Uiteraard hopen we op een goede opkomst. De koffie staat klaar. 


U kunt zich opgeven voor het fokkersoverleg via email  a.medendorp@nederlandsesheltievereniging.nl 
Deze lezing telt mee voor de fokkerslijst.