UK NL 

Fokken tijdens de Coronacrisis

 

Sinds de uitbraak van de coronacrisis bereiken ons diverse vragen m.b.t. het fokken van nesten. Wij kunnen ons goed voorstellen dat jullie je afvragen hoe wij omgaan met onze regelgeving binnen het VFR (Verenigings Fok Reglement) in de huidige situatie. Op dit moment zijn er geen shows en ook gezondheidsonderzoeken, zoals het oogonderzoek, worden niet uitgevoerd.

Wij kunnen ons indenken dat een fokker besluit om op dit moment geen nest te fokken. Het is zeker geen gemakkelijke tijd en één die uitdagingen met zich meebrengt. Aan de andere kant begrijpen wij ook dat er fokkers zijn die hun nestplanning aan willen houden, maar door de crisis niet aan het VFR kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat oogonderzoeken niet meer geldig zijn. Het bestuur heeft voor deze bijzondere periode de volgende (tijdelijke) besluiten genomen:

 

Oogonderzoek

1. Het laatste oogonderzoek dat de hond heeft ondergaan is geldig op het moment van de dekking, ook wanneer dit in het verleden slechts een puppyonderzoek is geweest, of wanneer de geldigheid van 2 jaar is verstreken. Echter zodra de oogonderzoeken weer verricht worden, verwachten wij dat onze fokkers het oogonderzoek voor de eerstvolgende dekking weer laten uitvoeren. Dit kan dus betekenen dat u niet bij uw reguliere oogspecialist terecht kunt, maar een grotere afstand moet afleggen omdat het dichterbij niet eerder mogelijk is. Hiervoor geldt een overgangstermijn van 2 maanden. Ook van de reuen die op onze reuenlijst vermeld staan verwachten wij dat zij, wanneer het laatste oogonderzoek langer dan 2 jaar geleden is, binnen 2 maanden na het opstarten van de oogonderzoeken, alsnog onderzocht worden.

 

2. Ook pups worden op dit moment niet onderzocht door de oogspecialist, zoals wel verplicht wordt in ons VFR. Wij adviseren daarom onze fokkers om afspraken te maken met de pupkopers over het verrichten van het oogonderzoek op een later moment. U kunt als fokker overwegen om een DNA test voor CEA bij de pups af te nemen. Als u dit via Laboklin laat uitvoeren ontvangt u de uitslag binnen 7 tot 14 dagen zodat het resultaat bekend kan zijn voordat de pups naar hun nieuwe baasje(s) vertrekken. Onze leden ontvangen op vertoon van het lidmaatschapsbewijs ook een aantrekkelijke korting op de test van Laboklin.

 

Maximale leeftijd teef

3. Veel fokkers zullen juist nu overwegen om een loopsheid over te slaan bij het dekken van een teef. De Raad van Beheer heeft daarom besloten om de maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor de dekking te verhogen van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden). Het bestuur heeft besloten deze regelgeving te volgen.

 

Showkwalificatie

4. Omdat er op dit moment geen shows georganiseerd worden vervalt tijdelijk het behalen van de verplichte showkwalificatie. Zodra het weer mogelijk is om in te schrijven voor shows, denken wij aan een overgangstermijn van 6 maanden waarbinnen de kwalificaties alsnog behaald moeten zijn.

 

Lezing

5. Van onze fokkers die op de fokkerslijst staan verwachten we dat ze minimaal 1 maal per jaar een lezing bijwonen. De NSV organiseert een lezing in september. Daarnaast bekijkt de Raad van Beheer op dit moment of het mogelijk is om online lezingen te organiseren. Op dit moment zien wij daarom nog geen belemmering voor onze fokkers om aan deze voorwaarde te voldoen. Op een later moment zullen wij deze situatie nogmaals bekijken.

Wij willen extra benadrukken dat het de verantwoordelijkheid van de fokker is en blijft om bepaalde combinaties te doen bij het fokken van een nestje. Hoewel we ons realiseren dat het risico niet groot is bestaat de kans echter wel dat wanneer er gefokt wordt met een reu of teef die geen geldig oogonderzoek heeft, dit gevolgen kan hebben voor de pups. Immers, uw reu of teef kan als volwassen hond een oogafwijking hebben, die als pup niet gezien is en toch erfelijk blijkt te zijn.. U bent als fokker altijd aansprakelijk voor de pups.

Heeft u vragen? Wij horen het heel graag van u. Vraagt u zich af of een bepaalde combinatie verstandig is, dan kunt u altijd contact opnemen met onze voorzitter Marion ten Cate