UK NL 

Toelichting CEA uitslagen


Tijdens het oogonderzoek worden shelties op een aantal oogaandoeningen getest. U kunt dan als uitslag krijgen:


VRIJ Uw sheltie vertoont geen verschijnselen van de oogziekte. Dit betekent niet dat uw sheltie de afwijking niet kan doorgeven aan eventuele nakomelingen. Uw sheltie kan namelijk drager zijn. Ook is het bij sommige oogafwijkingen mogelijk dat uw hond de afwijking later alsnog krijgt.

NIET VRIJ Uw sheltie vertoont symptomen van de erfelijke oogziekte.

TWIJFELGEVAL Uw sheltie vertoont kleine afwijkingen passend in het beeld van de oogziekte. Onderzoek in een later stadium moet dit beeld bevestigen.

ONBESLIST De ogen van uw sheltie laten zeer geringe afwijkingen zien, die mogelijk passen bij het beeld van de erfelijke oogziekte, maar die niet voldoende uitgesproken zijn. ‘Onbeslist’ betekent niet dat de oogspecialist het niet weet! Er zijn wel afwijkingen van het normale beeld van de ogen aanwezig, maar ze zijn niet duidelijk genoeg aanwezig om uw sheltie ‘niet vrij’ te verklaren.


Als de oogspecialist een aandoening aantreft wordt die in de toelichting vaak middels een afkorting weergegeven. Onderstaand vindt u – in alfabetische volgorde - een overzicht van de in de uitslagen genoemde afkortingen c.q. gebruikte termen en een korte toelichting op de betreffende aandoening.

 

Afkorting/benaming Naam aandoening Beschrijving aandoening Gevolgen Erfelijkheid
AHP Arteria Hyaloidea Persistens Restant van een embryonaal de lens voedende slagader in het glasachtig lichaam van het oog. Voor zover bekend leidt AHP niet tot hinder voor de hond of verlies van gezichtsvermogen. Het is niet bewezen dat AHP erfelijk is
CAT Cataract Cataract (staar) is een vertroebeling van de lens en/of het lenskapsel. Cataract kan aan één of aan beide ogen voorkomen. De mate waarin cataract voorkomt varieert van een beperkt gezichtvermogen (vlekkerige/mistige ooglens) tot blindheid. Er is een erfelijke en een niet erfelijke vorm van cataract. Er bestaat nog geen zekerheid over de precieze wijze van vererving.
CH Choroidal Hypoplasia Choroidal Hypoplasia is een andere benaming voor CRD. Zie CRD  
COL Coloboma Coloboma wil zeggen dat er als gevolg van een sluitingsdefect oneffenheden in het netvlies voorkomen. Coloboma geeft alleen bij hoge uitzondering problemen met het gezichtsvermogen. De wijze van vererven van coloboma is nog niet helemaal duidelijk.
CRD Chorioretinale Dysplasie CRD is de mildste vorm van CEA. Bij CRD zijn er kleine gedeelten van het netvlies/ vaatvlies niet goed aangelegd. CRD geeft geen moeilijkheden met het kunnen zien voor de hond. Er zijn meerdere genen betrokken bij het vererven van CRD.
Distichiasis/Ectopische Cilie   Dit is abnormale haargroei in de ooglidrand en op andere plaatsen zoals in de bindvliezen. De haartjes kunnen door voortdurende irritatie leiden tot beschadigingen van het hoornvlies. De vererving van distichiasis is nog niet helemaal duidelijk.
MPP (of PPM) Membrana Pupillaris Persistens Het blijven zitten van delen van het vaatvliesje, dat normaal gesproken ongeveer 4 weken na de geboorte verdwijnt. Er zijn drie varianten van MPP: iris-iris, iris-hoornvlies en iris-lens. MPP leidt in de meeste gevallen niet tot hinder voor de hond of verlies van gezichtsvermogen. MPP is bij shelties (nog) niet bewezen erfelijk te zijn.
MFRF of MRF Multifocal Retinal Folds (Focale Retina Dysplasie)  Dit zijn plooitjes in het netvlies. Deze plooitjes  worden gladgetrokken naarmate de pup groeit en de ogen dus ook groter worden. De milde (focale) vorm veroorzaakt geen verlies van gezichtsvermogen. In ernstige mate (de geografische en totale vorm)  kunnen er wel problemen optreden.  Bij de Sheltie zien we meestal de focale vorm.  MRF komt in vele hondenrassen voor en hoe het zich vererft is nog onduidelijk.
N   Oogzenuw    
OD   Rechteroog    
OS   Linkeroog    
OU   Beide ogen    
PHTVL/PHPV Persisterende hyperplastische tunica vasculosa lentis/primair vitreum De lens vertoont pigmentstippeltjes (graad 1) of ernstiger afwijkingen (graad 2 t/m 6). Bij graad 1 heeft de hond geen last. Bij graad 2 tot en met 6 is de lens troebel of misvormd. De hond wordt op jonge leeftijd blind of wordt zelfs blind geboren. Waarschijnlijk in de meeste gevallen veroorzaakt door een autosomaal (door beide ouderdieren doorgegeven) incompleet dominant gen (tussenvorm dominant en recessief).
RD Retina Dysplasie Dit is een netvliesafwijking, waarbij er plooitjes in het netvlies zijn. Het aantal kan beperkt zijn, maar ook ernstiger vormen komen voor. De ernstiger vormen kunnen leiden tot totale netvliesloslating. Bij de ernstige vormen is er sprake van beperking (en zelfs verlies) van het gezichtsvermogen. Het gen dat verantwoordelijk is voor RD vererft incompleet dominant.
+/++ Indicatie voor de ernst van oogaandoening