UK NL 

PRA

 

 

 

 

 

 

 

 

            Normaal                                                                                                                                                                                                                             PRA

 

Gedurende de laatste jaren is in Scandinavië bij een aantal Shelties PRA geconstateerd.  PRA staat voor Progressieve Retina Atrofie. Dit is een oogziekte, waarbij de hond al op  jonge leeftijd langzamerhand blind wordt.

 

Vroeger kwam PRA meer voor bij Shelties,  alhoewel we er in Nederland tot nu toe niet mee geconfronteerd zijn. Bij het bestuderen van  de stambomen van de aan PRA lijdende honden in Scandinavië wordt echter duidelijk, dat  een aantal van de voorouders van die honden ook op Britse en Nederlandse stambomen  voorkomt. Dat houdt in, dat ook wij met PRA te maken kunnen krijgen.

 

PRA is een oogziekte, die langzaamaan verergert, totdat de hond geheel blind is. De leeftijd waarop  het voor het eerst zichtbaar is varieert nogal. Zo kan het voorkomen, dat een hond op  tweejarige leeftijd nog geen symptomen vertoont, maar op drie of vier jarige leeftijd toch  PRA blijkt te ontwikkelen. Als zo'n hond voor de fok gebruikt is, zijn alle nakomelingen drager van PRA. Zij kunnen dus de ziekte weer doorgeven. Juist de dragers maken het  moeilijk de ziekte uit te fokken. Zij tonen immers de ziekte niet en als ze het “geluk” hebben  steeds met een hond gecombineerd te worden die geen drager is, zullen hun kinderen geen PRA krijgen, maar het eventueel wel door blijven geven. Waarschijnlijk is dat de reden, dat we een tijdlang weinig met PRA te maken hebben gehad. Het is echter al die tijd als verborgen probleem wel in ons ras aanwezig geweest.

 

Als we op dit moment  zeggen, dat bij de Nederlandse Sheltiepopulatie geen PRA voorkomt, baseren we ons op  het feit dat we het op het eerste gezicht niet tegenkomen. Bij Shelties wordt er namelijk op  volwassen leeftijd niet structureel op onderzocht. Eigenlijk is dat dus natte vingerwerk, we  kunnen onze veronderstelling niet op onderzoeksgegevens baseren. Om te voorkomen,  dat we nodeloos risico's nemen, is het dus wenselijk toch onderzoek te gaan doen. Omdat  we tot nu toe geen PRA hebben gevonden, kunnen we ons in eerste instantie beperken tot  de Shelties waarmee gefokt wordt. Het meest afdoend zou een jaarlijkse controle zijn,  totdat de honden 7 jaar oud zijn. Hebben ze het dan niet, dan mag verondersteld worden  dat ze ook geen PRA meer zullen krijgen. Een deel van de fokkers heeft zich dit  voorgenomen, een ander deel vindt dit te ver gaan, juist omdat we nog geen ziektegevallen  hebben en wellicht over een aantal jaar zullen constateren dat we er ook na onderzoek niet  één tegengekomen zijn.

 

Om toch een goed overzicht te krijgen van het voorkomen van  PRA in onze fokpopulatie heeft de Algemene Leden Vergadering besloten, dat alle  Shelties van leden, waarmee gefokt is, op zesjarige leeftijd gecontroleerd moeten worden  op PRA. We hopen nooit iets te vinden, maar mocht dit wel het geval zijn, dan volgen meer  ingrijpende maatregelen. Helaas kunnen we niet-leden niet verplichten hun honden na te laten kijken... Op deze manier kunnen we eventuele lijders aan PRA traceren. Maar de gevaarlijke groep dragers, die ons generaties lang in de waan kan laten dat we geen probleem hebben, blijft in stand. Tot in lengte van jaren zou het voor kunnen komen, dat  juist uw geliefde Sheltie PRA ontwikkelt en blind wordt. Behalve als we bereid zijn een bijdrage te leveren aan een onderzoek, dat opgestart is door de Noorse Sheltie Club. Het  doel ervan is, middels het bestuderen van de genen van de lijders PRA op het DNA aan te  tonen. Tevens zal uitgebreid stamboomonderzoek plaatsvinden.

 

Maar, als men erin slaagt  dragers van het PRA-gen op te sporen, kunnen we vervolgens middels een simpel  onderzoekje achterhalen of de pup, die we willen houden, PRA zal gaan krijgen of aan zijn  nakomelingen door kan geven. Zo kunnen we PRA uitbannen en onze Shelties - en onszelf  - veel leed besparen. De kosten die met dit onderzoek gepaard gaan zullen heel hoog zijn,  geschat wordt US$ 12.000, - per jaar gedurende een aantal jaren. De Noorse Sheltie Club  kan dit dan ook niet alleen bekostigen. Daarom heeft zij een beroep gedaan op Sheltie  Clubs over heel de wereld, die immers allemaal voordeel zouden hebben bij dit onderzoek.  De N.S.V. heeft inmiddels toegezegd het onderzoek te zullen steunen. Als iedereen een  steen(tje) bijdraagt, moet het ons toch lukken dit doel te bereiken.

 

De NSV startte een onderzoek op naar het voorkomen van PRA bij Shelties in Nederland. Op de ALV van 2 oktober 2005 werd besloten, alle oogonderzoeksresultaten vanaf juni 2003 op de website te gaan publiceren. Derhalve vindt u de oogonderzoeksresultaten vanaf juni 2003 onder   'Uitslagen'

 

Alle PRA-onderzoeksgegevens die ons werden toegezonden vóór deze datum staan op de onderstaande lijst:

 

vrij = vrij op zesjarige leeftijd

vrij* = vrij, maar jonger dan zes jaar

 

 

Abigaël's Voice, Dido Devilin from geb: 17-05-1995 eig: T. Remmers 07-11-2002 vrij
Albula, Famous Silver Star v. geb: 25-08-1994 eig: J. de Laive 13-08-2002 vrij
Avid Dogs, Cristy-Kimberley from the geb: 18-11-1996 eig: T. Guth 02-02-2003 vrij
Bell Flower Bundle of Mischief geb: 11-04-1996 eig: M. IJland 20-07-2002 vrij
Bell Flower Flora Donja geb: 25-02-1997 eig: D. Feijen-Brussaard 28-05-2003 vrij
Borchmoor's Dafne geb: 11-11-1995 eig: S. Dekker 27-11-2002 vrij
Caumerhof, Canta Melodia Joia de geb: 13-12-1993 eig: J. Van Rijn 14-05-2003 vrij
Caumerhof, Chove-Chuva Andy de geb: 13-12-1993 eig: J. de Laive 10-10-2002 vrij
Caumerhof, Copacabana Melody de geb: 07-02-1992 eig: J. de Laive 05-09-2002 vrij
Caumerhof, Diamante Negra de geb: 11-02-1992 eig: J. de Laive 05-09-2002 vrij
Caumerhof, Eva-Linda de geb: 27-12-1993 eig: J. de Laive 10-10-2002 vrij
Caumerhof, Pinochio-Pluto de geb: 12-10-1996 eig: J. de Laive 13-08-2002 vrij
Caumerhof, Zabaï Andor de geb: 23-05-1999 eig: J. Bloemhof 23-10-2002 vrij*
Dawnville Enjoy my Presence geb: 24-05-1996 eig: M. IJland 20-07-2002 vrij
Dotsi Dreamer Daisy geb: 14-04-1997 eig: J. Bloemhof 23-10-2002 vrij*
Dutch Treat Blue Eyed Elwood geb: 02-11-1999 eig: S. V. Zal 02-10-2002 vrij *
Feljima's Summernight Mister Macho geb: 04-09-1997 eig: R. Groenewegen en V. Streuper 12-02-2002 vrij
Fitfull's Trooping the Colour geb: 24-11-1993 eig. M. v. Poppel 27-05-2003 vrij
Gölchtal, Melody v. geb: 26-10-1988 eig: J. de Laive 13-08-2002 vrij
Gölchtal, Nadia v. geb: 06-12-1989 eig: J. de Laive 10-10-2002 vrij
Golden Fir, Xcalibur of the geb: 26-09-1998 eig: J. Vandenhole 13-12-2002 vrij*
Heathers Hill Queen Roxy geb: 18-10-1997 eig. M. de Koning 19-05-2003 vrij
Hillmara's Shaking the Heavens geb: 27-06-1996 eig: P. Jongepier en M.J. Bookelaar 10-05-2003 vrij
Jolly geb: 05-08-1990 eig. J. Duyvestijn 07-05-2003 vrij
Lady Lucia, Summer Dream from, geb: 31-07-1996 eig: L. Essers 31-03-2003 vrij
Marbree's Blue Sette geb: 25-08-1996 eig. E.B. Enthoven 05-12-2002 vrij
Michaa's Pride, Adorn Alexandra of geb: 19-09-1997 eig: F. Glorius 14-03-2003 vrij
Noël's Cottage, Esha Melody v. geb: 03-05-2000 eig: J. Bloemhof 23-10-2002 vrij*
Oldany's Yell Sound, Eternity from geb: 18-10-1996 eig: J. Stammen 18-03-2003 vrij
Own Delight's Lotje geb: 24-11-1989 eig: A. ten Cate-Delo 24-06-1999 vrij
Own Delight's Pascal geb: 27-11-1997 eig. A. ten Cate-Delo 18-03-2003 vrij
Portma Zathe's Especially Escartin geb: 21-10-1996 eig: T. Remmers 07-11-2002 vrij
Portma Zathe's Fionnuala Bi Blue geb: 04-10-1996 eig: T. Remmers 07-11-2002 vrij
Prince of Sunlight Buccaneer (imp Hong) geb: 18-12-2001 eig: J. Bloemhof 23-10-2002 vrij*
Ramtin Milady geb: 24-08-1996 eig: E. Stams 31-03-2003 vrij
Rindsberg, Hedwig v. geb: 08-06-1999 eig: A. Voordendag 22-01-2003 vrij*
Rockaround Dancing Master geb. 03-04-1998 eig. L. Stams 23-04-1999 vrij*
Sandy geb: 23-05-1996 eig. J. Duyvestijn 07-05-2003 vrij
Saxa Vord Gwendolyn geb: 30-08-1995 eig: T. de Wollf 16-10-2002 vrij
Saxa Vord Kingsley geb: 28-10-1996 eig: A. Groenestein 20-03-2003  vrij 
Saxa Vord Leroy geb: 29-01-1997 eig. M. Dyson-Stubbe 18-03-2003 vrij
Saxa Vord Lindsay geb: 29-01-1997 eig. M. Dyson-Stubbe 18-03-2003 vrij
Shari geb: 10-04-1999 eig: N. Drijver 11-04-2002 vrij*
Shemorn Anaïs Fleur geb: 15-05-2001 eig: A.ten Cate-Delo 18-03-2003 vrij*
Wijnmeer, Ricky 't geb: 22-01-1993 eig: L. Essers 31-03-2003 vrij
Willowditch Genbree Gemi Bi Black geb: 25-05-1996 eig: A. Voordendag 22-01-2003 vrij