UK NL 

Gezondheidsonderzoek

 

Het gezondheidsonderzoek van de N.S.V. is een signaleringsonderzoek. Het doel is inzicht te krijgen in de gezondheid van de sheltie in het algemeen en vlot kunnen reageren op signalen vanuit de populatie. Het gezondheidsformulier wordt verspreid onder de leden van de N.S.V. (Tevens kunt u het formulier  hier downloaden.) Mocht er aanleiding toe zijn zou besloten kunnen worden tot nader onderzoek, waarbij niet alleen honden van leden van de N.S.V. worden aangeschreven, maar alle eigenaren van shelties van een bepaalde leeftijd.

In totaal zijn er formulieren ingezonden voor 1178 honden in de periode 1998 - 2009. Uitgaande van een totale populatie van ca 5000 shelties in Nederland vormt dit een relevant overzicht. Vandaar dat we de gegevens die van belang kunnen zijn voor het fokken of waarop middels fokken wellicht invloed kan worden uitgeoefend in een totaaloverzicht opgenomen hebben.

 

Het formulier voor deelname aan het gezondheidsonderzoek wordt jaarlijks gepubliceerd in het september nummer van de Sheltie Shelter. Daarnaast  kunt u het formulier op deze pagina downloaden en versturen aan het meldpunt gezondheid.

U kunt het ingevulde formulier versturen aan:

Marion ten Cate

Email: voorzitter@nederlandsesheltievereniging.nl

 

 

klik hier voor het downloaden van het formulier gezondheidsonderzoek