UK NL 

Wat kost een pup?


 

Goed dat u op uw zoektocht naar een sheltiepup op de website van de Nederlandse Sheltie Vereniging bent terechtgekomen. Want hier kunt u in contact komen met de bij onze vereniging aangesloten fokkers, die voldoen aan de door ons gestelde fokkersvoorwaarden. Deze fokkers doen er alles aan om uw pup een zo goed mogelijke start in het leven te geven. Dat ‘alles’ heeft betrekking op:

 

Afstamming
Gezondheid/testen fokdieren en pups
Fokken
Koopcontract
Nazorg

 

De ene sheltie is de andere niet, ook al zien shelties er op puppieleeftijd vrijwel zonder uitzondering aandoenlijk lief uit. Dat laatste is vaak de reden dat veel potentiële puppiekopers ‘vallen’ voor een sheltie van een niet bij de rasvereniging aangesloten fokker of handelaar. Helemaal omdat deze pups meestal direct beschikbaar zijn en ook nog eens stukken goedkoper dan een pup via de officiële rasvereniging.

Het bovenstaande kán goed gaan, maar helaas zijn er meer spijtoptanten dan tevreden eigenaars. Kopers die, als ze het van tevoren allemaal hadden geweten, beslist een sheltie bij een bij de N.S.V. aangesloten fokker zouden hebben aangeschaft. Het verschil in prijs is wel het laatste waar ze zich dan druk om zouden maken.

 

PRIJS

Om toch maar te beginnen met die prijs: Een sheltie mét stamboom kan wel twee keer zo duur zijn als een Sheltie zonder stamboom. Dat is een groot verschil, maar toch ook weer niet. Als je kijkt naar wat een sheltie in zijn of haar leven kost – en dan gaan we van het gunstigste geval uit dat shelties via de vereniging en stamboomloze shelties via internet net zo gezond zijn – dan staat dit prijsverschil in geen verhouding tot de totale kosten, die u kwijt bent voor een hond.  De richtprijs van een Sheltie pup bedraagt € 1400,-.

 

 

Omschrijving

Kosten eenmalig

Kosten per jaar

Totale kosten na 13 jaar
(de gemiddelde levensduur van een sheltie)

Eerste aanschaf zoals bench/mand, voerbakken, hondenkussen, riem, speeltjes, kammen en borstels enz.

200

 

200

Vervanging/nieuwe aanschaf van hondenspullen

 

15

195

Verzorgingsproducten, zoals shampoo

 

5

65

Inentingen 1e jaar

 

200

200

Inentingen volgende jaren

 

40

520

Vlooien/wormen behandeling

 

50

650

Hondenverzekering

 

180

2340

Eigen risico hondenverzekering (uitgaande van 20% en dierenartskosten en gemiddelde kosten van € 150 per jaar)

 

30

390

Voeding

 

240

3120

Hondenbelasting

 

75

975

Lidmaatschap vereniging (uitgaande van 3 jaar)

 

20

60

(Basis)cursussen gehoorzaamheid (uitgaande van 2 cursussen)

 

 

70

 

 

 

 

Totaal

200

835

8785

 

 

 

 

Bovenstaande bedragen zijn gemiddelden en puur indicatief. Ze zijn uitsluitend bedoeld om u een idee te geven van de globale kosten van een sheltie en kunnen per hond/situatie (sterk) verschillen.

 

Bovenstaande bedragen zijn gemiddelden en puur indicatief. Ze zijn uitsluitend bedoeld om u een idee te geven van de globale kosten van een sheltie en kunnen per hond/situatie (sterk) verschillen.

Een sheltie kost gedurende zijn/haar leven dus ruim € 8.700,-, exclusief de aanschafkosten. Omgerekend per jaar is dat iets meer dan € 800,- en, eenmalig bij de aanschaf van een pup, € 200,-. Het verschil in aanschaf tussen een stamboomloze hond en een sheltie van een bij de N.S.V. aangesloten fokker is al snel € 450,-. Als je dit verschil ziet in het licht van bovenstaande bedragen kun je je afvragen of dit onoverkomelijk is. Zeker als je bedenkt dat de échte verschillen veel groter zijn dan het verschil in prijs. Deze verschillen hebben betrekking op:

 

Afstamming
Gezondheid/testen fokdieren en pups
Fokken
Koopcontract
Nazorg

 

AFSTAMMING

Veel fokkers die het ras zijn toegewijd vinden een sheltie zonder stamboom geen sheltie en daar valt veel voor te zeggen. Als je de afstamming van je hond niet kent, weet je niet of je sheltie raszuiver is en welke rassen er in vorige generaties mogelijk zijn ingekruist. Je hebt dus geen ‘officieel bewijs’ dat je een sheltie hebt. Daarom kun je ook niet aan officiële shows en een aantal hondensportwedstrijden en sheltie evenementen meedoen.

Bij de N.S.V. aangesloten fokkers fokken uitsluitend met honden die een stamboom hebben. Zij zijn ook ooit begonnen met een sheltie, waarvoor ze om en nabij de richtprijs van de N.S.V. hebben betaald of zelfs meer, wanneer het om een hond uit het buitenland ging. Nu kun je van een pup lang niet altijd zeggen of die uitgroeit tot een fokteef. Je loopt altijd het risico van fokbeperkende/fokuitsluitende fouten. Vaak kun je die fouten pas later zien: te groot of te klein, prik- of hangoren, scheve hoektanden, missende kiezen. Soms kom je daar achter door het laten testen van je hond: oogproblemen, slechte heupen. Goede fokkers verbinden daar conclusies aan en zo kan het voorkomen dat ze de beslissing nemen om een hond uit te sluiten voor de fok. De meeste fokkers uit het niet officiële circuit maakt het niet uit hoe hun ‘sheltie’ eruit ziet en omdat ze hun fokdieren niet laten testen, weten ze niet of hun hond eventueel iets mankeert (zie ook hieronder bij gezondheid/testen).

Die stamboom is tevens een belangrijk document om te bekijken of bepaalde reuen en teven bij elkaar passen. Goede fokkers streven er naar om de kwaliteit van het ras op peil te houden en het liefst te verbeteren. Een stamboom is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Van een groot aantal lijnen is bekend welke aandoeningen er regelmatig in opduiken en welke uiterlijke kenmerken sterk vererven. Zo kunnen fokkers met kennis van zaken die combinatie maken die het beste bij hun teef past.

 

Gezondheid/testen fokdieren en pups

Door je honden te laten testen – er zijn tests voor CEA en andere oogaandoeningen, heupen, MDR-1 - kun je beter inschatten welke combinaties de meeste kans hebben om gezonde pups voort te brengen. Omdat erfelijkheid lang niet altijd een optelsom van factoren is kan het ook bij het ras toegewijde fokkers wel eens voorkomen dat er zich een erfelijk gebrek openbaart. De kans daarop is echter kleiner dan bij willekeurig gekozen combinaties. In het laatste geval weet je niet wat de fokdieren mankeren en welke gebreken je opdubbelt. Hiermee neem je dus een voor serieuze fokkers onaanvaardbaar gezondheidsrisico, dat grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de pups. Fokkers die bij de N.S.V. zijn aangesloten laten ook hun pups testen op CEA. Je weet dus precies de oogstatus van je pup. Ook deze tests worden in het stamboomloze circuit meestal niet gedaan.

 

Fokken

Sheltiefokkers die op de website van de N.S.V. staan verplichten zich te houden aan een groot aantal fokvoorwaarden, die in het belang van de fokdieren en de pups zijn.

In die voorwaarden staat onder meer dat je pas met een teef mag fokken als ze tenminste 16 maanden en het liefst 18 maanden is. Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten. Daarbij mag de teef maximaal vijf nesten hebben. (U kunt alle fokvoorwaarden hier nalezen)

Als je een ‘sheltie’ zonder stamboom koopt kun je terechtkomen bij een gelegenheidsfokker die het goed met de honden meent, maar ook bij een broodfokker, die het erom te doen is zoveel mogelijk pups te produceren en te verkopen. Het komt dan ook regelmatig voor dat teven jarenlang bij (bijna) elke loopsheid worden gedekt en dat vele jaren achter elkaar. Als koper van een pup bij een dergelijke ‘fokker’ weet je vaak niet veel over de achtergronden van de pup en kun je wat de verkoper zegt ook niet checken. Door zo’n pup te kopen houd je ‘laakbare’ praktijken dus in stand.

Bij fokkers die bij de N.S.V. zijn aangesloten mag je er van uitgaan dat de pups alles krijgen wat ze nodig hebben om een goede start in het leven te maken. Ze worden in huis geboren en grootgebracht, op tijd ontwormd, ingeënt, gechipt en door de dierenarts nagekeken. Ook wordt er een oogonderzoek gedaan. Minstens zo belangrijk is het socialiseren van de pups. Het goed socialiseren van pups is zo belangrijk, omdat het bepalend is voor hun verdere leven. Pups die zijn geboren/opgegroeid in een schuur of andere van mens en dier verstoken omgeving en niet in aanraking zijn geweest met voor hen van belang zijnde indrukken en geluiden kunnen daar hun leven lang last van hebben. Het gevolg is vaak angstige en onzekere honden en zeker niet de plezierige huishond, die de koper voor ogen had. Een bij de N.S.V. aangesloten fokker zal er alles aan doen om een sheltie pup in alle opzichten voor te bereiden op wat hij/zij in het dagelijks leven kan verwachten.

Als u een pup ophaalt bij de fokker krijgt u een berg informatie en adviezen, alle papieren van de pup en kopieën van de papieren van de ouderhonden, een voedingsadvies, vaak foto’s van de pup bij de fokker thuis en voer voor de eerste dagen. Ook een doekje o.i.d. met de nestgeur maakt deel uit van het ‘puppypakket’. Bovendien zal de fokker u vragen om hem/haar van het wel en wee van de pup op de hoogte te houden (zie ook nazorg hieronder).

 

Koopcontract

Als u een pup koopt bij een bij de N.S.V. aangesloten fokker wordt er in bijna alle gevallen een koopcontract opgemaakt. In dit koopcontract staan onder meer de verplichtingen en de rechten van verkoper én koper. Zo staat er bijvoorbeeld in dat de verkoper alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de totstandkoming van het fokprogramma en de gezondheid van de honden. De verkoper verplicht zich om bij de aflevering van de hond alle daarbij behorende bescheiden, zoals de stamboom, het Europees Dierenpaspoort, uitslagen van gezondheidsonderzoeken die de hond heeft ondergaan, kopieën van de eventueel bij de ouderdieren uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en kopieën van uitslagen van gedragstesten die de ouderdieren hebben afgelegd aan de koper te verstrekken. Ook staat in het contract welk recht op schadevergoeding de koper kan hebben als zich bij de hond een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart voordat de hond de leeftijd van twaalf maanden heeft bereikt. De koper verplicht zich tot een goede verzorging en opvoeding van de hond. Zo’n koopcontract biedt dus extra zekerheid voor beide partijen.

 

Nazorg

Een ander verschil tussen een pup van een bij de N.S.V. aangesloten fokker en een fokker uit het niet officiële circuit betreft de nazorg. Bij fokkers in de laatste categorie is die er niet of nauwelijks. Verkocht is verkocht en service tot de deur. De fokkers die het ras zijn toegewijd voelen zich blijvend verantwoordelijk voor hun pups. Zij zullen willen weten hoe het ‘hun’ pups vergaat, ook lang nadat deze het nest hebben verlaten. Bovendien kunnen pupkopers altijd bij hen terecht als ze een vraag hebben of meer willen weten over een sheltie gerelateerd onderwerp. Voor pupeigenaren die voor het eerst een sheltie hebben is dit een belangrijk pluspunt.

Uit het bovenstaande wordt duidelijk, dat een bij de N.S.V. aangesloten fokker veel meer kosten maakt dat een ‘fokker’ uit het niet officiële circuit. De aanschaf van een fokdier ligt hoger, evenals de kosten van een dekreu. Daarnaast hebben N.S.V. fokkers kosten door show(s) (fokteven moeten tenminste eenmaal en dekreuen tweemaal worden geshowd), aanvragen stamboom en tests van fokdieren en pups en soms derving door het uitsluiten van shelties voor de fok. Ook zal een goede fokker gemiddeld meer geld uitgeven aan huisvesting, verzorging en speeltjes voor de pups. De extra tijd en energie die een toegewijde fokker steekt in de opvoeding van de pups laten we hier buiten beschouwing, omdat die niet in rekening worden gebracht. Aan een probleemloos nest van vijf of zes pups zal de fokker wat overhouden, maar dit compenseert de kosten van een nest van bijvoorbeeld één pup, die met de keizersnede is geboren en andere onverwachte uitgaven. Een goede fokker fokt dan ook niet voor het geld maar als hobby, in het belang van het ras. En daarmee doet u als pupkoper uw voordeel.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ineke Bouwer van de pupinfo: tel. 036-8881078