UK NL 

Nieuws

 

Kampoenschapsclubmatch 2017

Op zaterdag 21 oktober organiseerde de NSV haar jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch met toekenning van dubbel CAC voor de beste reu en teef en de titel Clubwinnaar 2017 voor de beste van het ras.

Clubwinnaar 2017 is Kamp.Dawnville No Assembly Required JW’14, NJK’15, CW’16

De uitslagen vindt u HIER

   

FCI WK agility

31-05-2017
Van 5-8 oktober 2017 wordt de FCI Wk Agility gehouden in Liberec (Tsjechië). De volgende combinaties hebben zich hiervoor gekwalificeerd:
 

Small   Medium
Natasja Ebben - Djilzz ( team )   Roy Fonteijn - Funske ( team en individueel)
Patrick Slokkers - Maybe ( team en individueel)   Marc Valk - Ronin ( team en individueel)

Angela Koopman - miss Abby ( team en individueel )

 

Eerjan de Bruin - Laika *

Michele Taffijn - Dicky Dutch( team en individueel)

 

 

  (*staan op de 6e plaats, dit houdt in,

dat ze samen met de combinatie van de 5e plaats strijden t/m 10 juni,
wie de team plek gaat krijgen. Dus nog niet definitief)

     

Sheltie Award 2016

05-05-2017

Op de Algemene Leden Vergadering op 25 april in Woudenberg werden weer de Sheltie Awards uitgereikt. Hieronder vindt u de winnaars.
Ook vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd.

   

Overlijden Nelly Rietberg-van Leeuwen

14-02-2017
Op 11 februari 2017 is Nelly Rietberg – van Leeuwen overleden. Nelly fokte Shelties onder kennelnaam Lionell’s en werd in juni 1985 bestuurslid van de Nederlandse Sheltie Vereniging. Ze nam al snel na haar toetreding de functie van secretaris over van Joke van Hoven. Nelly trad af in oktober 2005. Naast haar werk als secretaris verzorgde ze ook jarenlang het clubblad van de vereniging. Wij wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte toe.

   

Westminster Kennel Club Dog Show
13-02-2017

Op 11 februari, de 1e dag van de Westminster Kennel Club Dog Show, werd The Masters Agility Championship gehouden. Deze werd gewonnen door een sheltie! Een filmpje van het supersnelle rondje van Stripe kunt u HIER bekijken.

   

Gezondheidsonderzoek

04-12-2016

Al enkele decennia monitort de rasvereniging, de Nederlandse Sheltie Vereniging, de gezondheid en gedrag. 

Daarnaast heeft de vereniging in het verleden al twee keer eerder een onafhankelijk onderzoek laten doen  naar de gezondheid en gedragskarakteristieken, één maal van de honden geboren in 1991 en één maal van honden uit de geboortejaren 2001, 2002 en 2003 (onderzoek 2007). In 2015 besloot de rasvereniging opnieuw om, samen met het instituut 'Genetic Counselling Services' , een vergelijkbaar onderzoek in gang te zetten.
Half april 2016 werden alle eigenaren van Shelties geboren in de jaren 2011, 2012 en 2013 benaderd, met het verzoek informatie te verschaffen over hun hond en over hun beleving ten aanzien van het functioneren van het dier. Uit de aldus verzamelde gegevens werd de kwalitatieve en kwantitatieve informatie verkregen die in dit rapport is weergegeven. Op basis van de gegevens worden conclusies getrokken omtrent de huidige situatie van het ras. Daar waar mogelijk, worden uitspraken gedaan over de consequenties van de huidige bevindingen voor de toekomst van de populatie. Het verslag daarvan vindt u HIER

   

Informatiebrief voor rasverenigingen, fokkers en hondeneigenaren.

14-09-2016
Het oogonderzoek op erfelijke afwijkingen en de notering van de resultaten ervan is geen statisch gebeuren. Veranderingen kunnen optreden. Dit moeten alle betrokkenen (eigenaars/fokkers, rasverenigingen én de panelleden) beseffen. Voortschrijdend inzicht heeft de Hereditary Eye Disease Committee (HED) van de ECVO in 2016 doen besluiten tot het doorvoeren van enkele principiële wijzigingen in het ECVO-onderzoek op erfelijke oogafwijkingen en de wijze van noteren van de resultaten. In verband met de verwerking in datasystemen wordt wel steeds getracht het aantal wijzigingen in het noteringssysteem zo beperkt mogelijk te houden. In deze brief (PDF-bestand) vindt u de belangrijkste wijzigingen (met een beknopte uitleg).

   
   

Zilveren erespeld

02-04-2106

Op zaterdag 2 april heeft Gerard Jipping, voorzitter van de Raad van Beheer, de zilveren erespeld uitgereikt aan onze voorzitter Marion ten Cate.

Marion is al ruim 20 jaar bestuurslid van onze vereniging. Daarnaast heeft zij zich op tal van andere vlakken ingezet binnen de kynologie: binnen de commissie werkhonden, als voorzitter van Cynophilia, bestuurslid van de Raad van Beheer, bestuurslid van De Collieclub, docent Exterieur en Bewegingsleer, keurmeester van ons mooie ras en groepskeurmeester van rasgroep 1 (en diverse rassen in andere rasgroepen), opleider en examinator bij rasexamens.
Kortom: de lijst is heel lang en het is daarom ook meer dan verdiend dat zij deze onderscheiding heeft ontvangen. Marion, van harte gefeliciteerd!!

   

Proefabonnement
20-03-2016
Het is nu mogelijk om je aan te melden voor een proefabonnement voor een halfjaar. De kosten bedragen 10 Euro.

Lid zijn van de Nederlandse Sheltie Vereniging heeft vele voordelen. Zo krijgt u ons clubblad de Sheltie Shelter in de bus. In dit minstens veertig pagina’s tellende, rijk geïllustreerde magazine vindt u uitgebreide informatie over ons ras. Wij houden u op de hoogte van gezondheidsissues en u leest alles over sporten en andere activiteiten met uw sheltie. Fokkers en sheltie eigenaren delen hun ervaringen en geven waardevolle tips. U vindt in de Sheltie Shelter verslagen van evenementen en natuurlijk besteden we ook aandacht aan showen en fokken. Met de vele kleurenfoto’s is de Sheltie Shelter een clubblad om elk kwartaal naar uit te kijken.

Als lid van de Nederlandse Sheltie Vereniging kunt u ook deelnemen aan de activiteiten die wij organiseren. Tijdens de per regio georganiseerde wandelingen kunt u andere sheltie eigenaren en hun honden ontmoeten en ervaringen uitwisselen. De rasspecifieke bijeenkomsten en interessante lezingen staan vooral in het teken van kennisoverdracht. Op de jongehondendagen kunt u het uiterlijk van uw (jonge) sheltie laten beoordelen en ziet u wellicht nestgenootjes van uw sheltie terug. En voor wie graag sportief met zijn sheltie bezig is, organiseert de vereniging jaarlijks een behendigheidswedstrijd.

Stuur een email naar onze penningmeester dhr. Frans Streuper:  penningmeester@nederlandsesheltievereniging.nl
Vermeld daarin je naam en adresgegevens en dat het gaat het aanmelden voor een proefabonnement.
   

Fokkerstour

08-02-2016

Vanwege het grote succes herhaalt de Raad van Beheer twee lezingen in het kader van de kennistour. Het is nu al mogelijk om in te schrijven voor deze lezingen: https://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
Deelname aan de kennistour van de Raad van Beheer telt mee voor fokkers met een vermelding op de fokkerslijst (1x per 2 kalenderjaren).

Een terugblik op de lezingen die in 2015 gehouden zijn vindt u in de Raadar special: https://www.houdenvanhonden.nl/…/raadar-special-kennis-tour/

   

Op de pagina Fokkerslijst, vermelding van pups en herplaatsing vindt u een word-bestand met informatie voor pupkopers over de geschiedenis van de sheltie, herkomst, karakter, gezondheid en de Nederlandse Sheltie Vereniging.

   

De vroegere Stamboek CD van de Raad van Beheer is vervangen door een online applicatie: Stamboek Online.

In grote lijnen biedt deze gratis applicatie dezelfde functionaliteiten als de CD-versie. De planning is dat de gegevens ieder halfjaar geactualiseerd worden, in plaats van ieder jaar zoals tot nu toe het geval was.

   
Op de stranddag van Regio West op 4 oktober j.l. zijn door een fotograaf mooie foto's gemaakt. Deze foto's kunt u via deze link bekijken en/of donwloaden: http://www.josblokdijk.com/Hondenfotos/Wandeling-van-de-nsv/
   
De firma Optigen heeft bekend gemaakt dat er een DNA test is ontwikkeld voor PRA. Dit is de vorm van PRA die voor het eerst in Noorwegen en Zweden is aangetoond.
De test kost 95 dollar en in combinatie met een andere test 76 dollar. Voor meer informatie: http://www.optigen.com/opt9_cnga1_pra.html
   
Lezing Walter Strikkers
Op zaterdag 28 maart hield Walter Strikkers, dierenarts, voor onze leden een vlezing over 'Zin en onzin rondom vaccinaties en het MDR1-defekt en medicatie'. De presentatie van deze lezing vindt u HIER als pdf-bestand.
   

Info van de Raad van Beheer met betrekking tot de nieuwe regelgeving: bedrijfsmatig of niet

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.

De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.

Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.

Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.

Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.

Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.

Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar.
Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.
De Raad van Beheer verzoekt deze informatie over te brengen aan alle belanghebbenden

   
Onderzoek PRA
Er is belangrijk nieuws m.b.t de status van het onderzoek naar PRA (alleen in Engels): http://www.nssk.no/PRA/Facts-feb14.html
   

Verplichte DNA-afname en afstammingscontrole gaat in op 1 juni 2014
Op de Algemene Vergadering van 23 november 2013 hebben de aangesloten verenigingen hun stem uitgebracht met als beoogd resultaat 'dat het op grote schaal DNA-onderzoek aanbieden aan fokkers’ werkelijk gaat gebeuren. Maar liefst 91% van de aanwezigen stemde voor het voorstel van de verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole. Een reuzensprong voor de kynologie! De ingangsdatum van de DNA-afname en -afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dat betekent dat bij alle dekkingen op of na 1 juni a.s. van alle pups en ouderdieren DNA-afname en –afstammingscontrole verplicht is. De kosten per afname zijn vanaf 1 juni: € 29,87 per hond.

Verdere informatie is te vinden op de website van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

   
Op 21 januari jl. organiseerde de Raad van Beheer samen met Wageningen UR een symposium waarin de resultaten van het project ‘Omgaan met verwantschap en inteelt in de rashondenfokkerij’ aan een breed publiek gepresenteerd werden. Meer dan 250 fokkers, rasverenigingen en andere organisaties uit de sector hadden zich voor dit symposium ingeschreven. Ingeborg de Wolf, directeur van de Raad van Beheer, nam de aanwezigen mee door de gezondheidsproblematiek bij rashonden en de wijze waarop de Raad van Beheer werkt aan gezonde en sociale rashonden. Kor Oldenbroek van Wageningen UR legde de aanwezigen uit wat het verschil is tussen inteelt en verwantschap en waarom een beperking van de inteelttoename van groot belang is als het gaat om het fokken van gezonde honden. In een duo-presentatie namen Jack Windig van Wageningen UR en Laura Roest, dierenarts bij de Raad van Beheer, de ontwikkelde softwaremodules door en lieten zien op welke wijze deze modules kunnen worden gebruikt om te komen tot een weloverwogen fokbeleid en verstandige fokcombinaties. De verschillende presentaties zijn terug te vinden op de website van de Raad van Beheer op http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/pers-media/ publicaties-lezingen/
   
Stambomen Online actief
De Raad van Beheer heeft de afstammingsdatabase ‘Stambomen Online’ op de website gepubliceerd. Op ‘Stambomen Online’ kan men de afstamming van een rashond zoeken en weergeven van alle Nederlandse rashonden geboren vanaf 1 januari 1997. HIER vindt u een digitale versie van de nieuwsbrief Raadar met daarin informatie over Stambomen Online